Reset Workspace platformu canlı yayınları başladı.

Yeni dönemde çalışma alanlarının standartları RE-SET Workspace ile belirleniyor. İnsanı odağına alan, sağlıklı, sürdürülebilir, teknolojiye entegre mekanlar ve çalışma standartları için yeni döneme yol gösterici olmak amacıyla HAN Spaces öncülüğünde başlayan insiyatif Nurus’un ana sponsorluğunda, PERYÖN, İDEALİST İç Mimarlık Derneği, WWF, Özyeğin Üniversitesi, Girişimcilik Vakfı, Özay Hukuk gibi değerli paydaşlarla birlikte hayata geçiyor. Alkaş’ın organizasyonuyla düzenlenecek Ideathon ile pandemi sonrası şirketler ve çalışanlar için iş hayatının nasıl değişeceği ve bu değişimin mekansal etkileri tartışılacak, somut, uygulanabilir çözüm önerileri geliştirilecek. Akademisyenler, iş dünyasının liderleri, mimarlar, insan kaynakları yöneticileri, CIO’lar, teknoloji şirketleri, proje yöneticileri, gayrimenkul profesyonelleri ve servis sağlayıcılarının katılımları ile oluşturulacak 6 komisyon, ofise döndüğümüz günlerin standartlarını kurgulayacak. Future Bright, katılımcılardan gelen beklentilerden bir iç görü havuzu oluşturacak ve çözüm önerilerini bir araştırma raporu haline getirecek. Tüm bu çıktılar hem kamuoyu hem de kamu otoriteleri ile paylaşılacak. Fikirden rapora dönen fonksiyonlar ve standartlar Design Challenge ile mekansal kurguya ve üçüncü boyuta taşınacak.

Link: http://resetworkspace.com/