ATÖLYE | Kızılağaç Köy Okulu Yeniden İşlevlendirme

Günümüzde kent yaşamının merkezindeki dinamikler hızlı değişimleri tetiklemekte. Hiç kuşkusuz bu hızlı değişim ve dönüşümün etkilerini kırsal alanlarda da görmek kaçınılmaz. Kırsalın da artık kent yaşamına benzer biçimde sürekli bir değişim halinde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Tam da bu noktada sorulması gereken sorulardan biri; kentleşmenin izlerinin altında ezilmeden, yerel dinamikleri göz önüne alarak bu değişime ayak uydurmanın yolları bulunabilir mi? Bu atölye kapsamında çalışma alanı olarak belirlenen Kırklareli Vize, Kızılağaç Köyü’nde yerinde yapılacak çeşitli çalışmalarla tasarlama pratiği salt fiziksel boyutunun ötesinde, sosyal, ekonomik ve politik boyutlarıyla birlikte tartışılması planlanıyor.

Atölye ile köydeki gündelik hayata dair bilginin kaydedilmesi ve analiz edilen ihtiyaçlar çerçevesinde sosyo-mekânsal senaryolar geliştirilmesi ve bu senaryoların gerçekleşeceği mekânsal kurgunun üretilmesi amaçlanıyor. Bunu yaparken malzeme, teknik, uygulama, yapım ekonomisi, sürecin finanse edilmesi ve uygulanması gibi tasarım sürecinin çeşitli bileşenleriyle çok boyutlu ve bütüncül bir süreç tasarımının yapılması da hedefleniyor.

Atölye kapsamında 1980’lerden itibaren ortaokul olarak kullanılan ve dolayısıyla köyün belleğinde önemli bir yer tutan, ancak yaklaşık on yıldır atıl durumda olan köy okulu binasının köyün güncel taleplerini karşılayacak ve ortak kullanıma hizmet edecek bir mekan olarak yeniden işlevlendirmesi hedefleniyor.

İki aşamalı olacak projenin ilk aşaması olan bu atölyede 23-26 Eylül 2021 tarihleri arasında köy okulunun yeniden işlevlendirilmesine dair mekansal önerilerin geliştirilmesi ve 2022 yılında gerçekleşecek uygulama aşaması için sürecin bütüncül olarak tasarlanması bekleniyor.

Atölye sonrasında önerilerin Kızılağaç Köyü sakinlerine sunulması, onların görüş ve önerileri doğrultusunda geliştirilmesi ile raporların sonlandırılması daha sonra bu raporların potansiyel destekçilere sunularak projelerin fonlanması için bir çalışma yapılması ve 2022 yılında atölye katılımcılarının da davet edilerek tasarımların uygulanacağı ikinci bir atölye gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Atölye Programı

 

Lokal Araştırma ve Tasarım İşliği; kamu yararı gözeterek mekansal ihtiyaçlar ve birlikte yaşam odağında eşitlikçi, ekolojik ve ekonomik bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlar. Yerel malzeme ve yapım tekniklerinin kullanımını teşvik etmeyi, teori ile pratik arasında bir sarkaç hareketiyle karşılıklı bir öğrenme deneyimi oluşturmayı hedefler.

 

Başvuru Linki: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5hWGcHsNvNHjt-JjfeQz4Vkh28tgiNV0NtB1KSvcPj_mCKg/viewform?fbzx=9023295998917085861

İletişim: [email protected]

Sosyal Medya: https://www.instagram.com/lokal.islik/