Ağa Han Mimarlık Ödülleri’nde Yeni Dönem

Üç yıllık dönemler halinde organize edilen Ağa Han Mimarlık Ödülleri’nin on beşinci dönemine başvuracak projelerin, 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında tamamlanmış olması ve en az bir yıl boyunca aktif kullanımda olması bekleniyor. Kentsel ve kırsal bağlamda bütün planlama uygulamalarının katılımı teşvik ediliyor.

Link: https://www.akdn.org/architecture