Yarışma | Yorglass İleri Dönüşüm Tasarım Yarışması

Cam sektörünün döngüsel ekonomi yoluyla sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan YUDA Projesi, endüstriyel tasarım perspektifinde sürdürülebilir bir gelecek vizyonuna dahil etmek amacı taşıyor. Üniversite öğrencileri yarışmaya 1 Haziran – 30 Eylül tarihleri arasında başvuru yaparak katılım sağlayabilecekler.

Yarışma Hakkında

Ülkemizin cam sektörü, yarattığı katma değer ve istihdam açısından ekonomimizin en önemli sanayi kollarından olup, yerli kaynakları en fazla kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerden biridir.

Temelleri 1974’te atılan Yorglass ise sektörüne öncülük etmekte; güvenilir ve global bir marka olma vizyonu doğrultusunda endüstriyel cam işleme ve düz cam ticareti alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Üretim ve ticari çalışmalarını; Yorglass Ticaret, Yorglass Satina, Yorglass Ticari Soğutucu ve Yorglass Beyaz Eşya iş üniteleri altında yapan Yorglass’ın Bolu, Çerkezköy, Eskişehir, İzmir ve iki de Manisa’da olmak üzere altı üretim tesisi bulunmaktadır. 1300 çalışanıyla Yorglass, altı kıtada, 60 ülkeye ürünlerini ulaştırmakta, ulusal ve uluslararası pazarlara inovatif ürün portföyü ile hizmet verirken, müşteri odaklı yaklaşımıyla Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer almaktadır. Yorglass, sektöründeki tek Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik bakış açısıyla gerçekleştirmekte, iş süreçlerinde çevre dostu uygulamaları kullanmaktadır.

Yorglass Upcycle Design Awards (YUDA) cam sektörü için gerçekleştirilmeyi ve geleneksel olmayı hedeflemektedir. YUDA sektördeki yeni malzemelerin getirdiği olanakları, değişen yaşam ihtiyaçları ile sektörün yapısını dikkate alarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir, üretilebilir, ticarileştirilebilir uygulama kolaylığı sunan, yenilikçi tasarımlar sunmaya davet etmektedir.

Yarışmanın Konusu

Yorglass’ta üretim esnasında oluşan atık maddelerden (cam ve kağıt) ileri dönüşüm prensibiyle üretilebilir ve ticarileştirilebilir bir ürün tasarımı ortaya konulması.

Yarışmanın Amacı

Yorglass’ta üretim esnasında oluşan atık maddelerin, gençlerin özgün tasarım fikirleri ile birleştirilerek işlevsel ve ticarileştirilebilir yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasını, yarışma sonucunda ortaya çıkacak olan eserlerle toplumun ileri dönüşüm ve sürdürülebilirlik hakkında bilinçlendirilmesini ve üniversite öğrencilerinin sanatsal tasarımlarını destekleyerek yarının dünyası için çalışmalar yapmaya özendirilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışma Katılım Koşulları

Yarışmacıların;

Üniversitelerin Lisans ve Lisansüstü bölümlerinde (cam, seramik, endüstriyel tasarım, endüstriyel tasarım mühendisliği ve güzel sanatlar bölümü) öğrenci olması,

Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,

Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,

Ödülü veren şirkette çalışan biri veya çalışanlardan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,

Ödülü veren şirket ve yarışma sekretaryasında görev alan kişiler ve/veya kişilerin birinci dereceden akrabası olmaması gerekmektedir.

Katılımcılar için yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

Yarışmaya katılan her proje için ‘’özgünlük’’ şartı aranmaktadır.Jüri üyelerinin ya da yarışmayı düzenleyen kurum çalışan ve yöneticilerinin, başvuran projelerin özgünlüğünü araştırmak gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Özgünlük şartına aksi bir durumun ödülün herhangi bir aşamasında veya ödülün verilmesinden sonra tespiti halinde, söz konusu proje ve bu proje ile ödüle başvuran şahısların varsa diğer başvuruları ödül kapsamından (ödül aşamaları esnasında) çıkarılacak, (ödül sonrası ise iptal edilecek) ve varsa ödülleri geri alınacaktır.

 

Yarışma Takvimi

Yarışma Başvuru Başlangıç Tarihi: 1 Haziran 2022

Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2022

Projelerin Sisteme Son Yüklenme Tarihi: 10 Kasım 2022- 23:30

Jüri Değerlendirmesi: 10 – 30 Kasım 2022

Final Duyuru: 7 Aralık 2022

 

Yarışmaya başvuru formu ve yarışma şartnamesi YUDA’nın websitesinde yer almaktadır.

Link: https://www.yuda.zone/

İletişim için: [email protected]