Baumit Tasarım Yarışması: “Sağlıklı Bir Yaşam Alanı Olarak Ev”

Baumit tasarım yarışması dizisinin konusu olarak, her sene tekrarlayacak bir üst başlık belirledi; “Sağlıklı bir Yaşam Alanı Olarak Ev”. Bu seneki yarışma jürisi ekibi olarak bu geniş başlığı ele almak üzere yarışmacılara “Bir arada yaşam alanı olarak erişilebilir konut” teması öneriliyor. Yarışmacıların, bugün hem yerel hem küresel ölçekte acil bir konu olan ve öğrenciden çalışana, tekil bireyden aileye, toplumun her kesimini etkileyen barınma krizinin mekânsal karşılıklarına odaklanmaları bekleniyor.

Yarışmanın Konusu:

İklim değişikliği, nedenleri ve etkileri ile bir bütün olarak küresel çağın en büyük sorunudur. Küresel ısınmaya bağlı iklim krizinin; çölleşme, kuraklık, sel, heyelan, buzulların erimesi, ısı artışları ve bazı canlı türlerinin nesillerinin tükenmesi gibi sonuçları vardır. Ayrıca, doğal kaynakların tükenmesi, fosil yakıt kullanımı ve doğaya zarar veren malzemelerin kullanımı da iklim değişikliğini olumsuz etkileyen diğer unsurlardır. Bu bilgiye ek olarak, içinde bulunduğumuz coğrafya, deprem, tsunami, yangın gibi farklı doğal afet risklerini de içinde barındırmaktadır. Göç, göçmenlik, gelecekteki barınma problemleri, olası enerji krizleri, insan ve çevre sağlığı ilişkisi gibi diğer küresel sorunlardır.

Mekanı doğrudan etkileyen ve ardı ardına gelen bu krizlerin arasında, krizin dönüştürücü gücünü kullanarak, bir arada yaşam alanı olarak erişilebilir konut nasıl, hangi sistemlerle, ne gibi teknolojilerle, hangi işbirlikleri ile üretilebilir? Yarışmanın bu seneki odak noktasına bu soruları yerleştirerek, yeni tartışmalar, öneriler ve soruların önünü açmayı hedefledik. Barınma sorununun, sadece mimarlıkla çözülemeyeceğinin farkındayız, öte yandan bu çok katmanlı problemin tasarım odaklı bütünsel bir yaklaşımla ele alınmasını gerektiğini düşündüğümüz için, öğrencilerin çok disiplinli ekiplerle bu konuyu değişen perspektiflerle ele almalarını bekliyoruz.

Yarışmanın Amacı:

Ev bir sığınak mı, istediğimiz gibi mi, istediğimiz yerde mi, hep kalabilir miyiz, az sonra gidecek gibi miyiz, güvende miyiz, yeterince mahrem mi gibi sorulara yeterince sağlıklı mı diye yeni bir soru daha eklendi. Hazır bu sorular aklımıza düşmüşken bu konuları didikleyelim dedik ve ‘ev meseleleri’ni, tekrara düşmeden, olabildiğince farklı açılardan bakarak ortak derdimiz olan bir meseleyi başkalarının da katılımıyla tek başımıza yapamayacağımız kadar iyi bir biçimde irdeleyebileceğimizi fark ettik. Ve bu konuyu lisans öğrencilerinin katılımına açık bir yarışmayla onlarla birlikte düşünmek istedik. Yarışmanın lisans öğrencilerine açık olmasının nedeni, lisans eğitimi sürecinde ya da sonrasında bu konu üzerine düşünmüş olan ve bu bağlamda düşünce ve mekan üretme konusunda istekli ve donanımlı öğrencileri bulmak.

Yarışmaya Başvuru Koşulları:

Mimarlar, mühendisler, halk sağlığı konusunda çalışan tıp öğrencileri, sosyal bilimciler ve psikologlar ve diğer disiplinlerden konuya ilişkin çalışmaları olanlar yarışmaya katılabilir ve ekip lideri mimarlık bölümü öğrencisi olmak kaydı ile ekip olarak başvurulabilir.

Tasarım Teslimi Aşamasında Yarışmacılardan İstenenler:

  • Kimlik Dosyası (lisans öğrenimlerini sürdürdüklerine dair üniversiteden onaylı öğrenim belgesi, kimlik belgesi)
  • Tasarım A1 Pafta
  • Rapor

Ödüller:

  • 3 Eşdeğer Ödül : 3 x 75.000 TL

Ödüle layık görülen projeler yarışma web sayfası ve sosyal medya üzerinden ilan edilecektir.

Yarışma Takvimi:

  • Yarışmanın İlanı: 2 Ekim 2023
  • Soru Sorma Son Tarihi: 6 Kasım 2023
  • Soruların Yanıtlanması: 27 Kasım 2023
  • Tasarım Son Teslim: 12 Şubat 2024 (Saat 17:00’a kadar)
  • Sonuçların Açıklanması: 25 Mart 2024
  • Ödül Töreni ve Sergi: Mayıs 2024

Detaylı bilgi ve şartname için www.baumittasarimyarismasi.com.tr websitesini inceleyebilirsiniz.