140 Yılın Mimarlığına Tanıklık: 1882-2022 Sempozyumu

Türkiye’nin en köklü okullarından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin, 140. yılını kutlamak üzere Ytong Sanayi A.Ş.’nin desteğiyle ve akademisyan, araştırmacı ve mimarların katkılarıyla hazırladığı ‘140 Yılın Mimarlığına Tanıklık: 1822 – 2022 Sempozyumu’ 5-8 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde gerçekleşecek.

Sempozyum, mimarlık eğitiminin tarihini ve geleceğini tartışmak; mimarlığın eğitim, düşünce ve pratik dünyasına katkı veren aktörleri ve eserlerini hatırlamak; mimarlığın meslekleşme sürecine, mimarın değişen çalışma koşul ve ortamına yakından bakmak; tarih, tasarım, teknoloji ve toruma alanlarındaki kuramsal gelişimi, yenilikçi araştırma, uygulama ve örnekleri paylaşmak, mimarlığın disiplinlerarası boyutunu ele almak gibi oldukça değerli konuları merkezinde tutuyor.

Sempozyum hakkında detaylı bilgi için: https://msgsu.edu.tr/genel-duyurular/140-yilin-mimarligina-taniklik-1882-2022-sempozyumu/