Design Madrigal

Elit çizgisiyle desenleri, yastık tasarımıyla birleştiren bir markadır. Bir mekanı en basit şekilde, sanatsal yorum katarak, konforuda göz ardı etmeden değiştirmenin yolu yastık ile başlar.

‘Madrigal’in sözlük anlamı çok sesli müzik kompozisyonu’dur. Madrigallerde sözlerin anlamlarını en iyi yansıtacak şekilde düzenlenen beste, her dize için farklıdır.

Bu konseptten yola çıkarak markanın ismini oluşturan mimar Beste Öncü her kompozisyonda farklı dizilim ve kombinasyonlarla desenleri, her bir yastık için anlamlarını en iyi yansıtacak şekilde tasarlamıştır.

Ürünlerin hikayesi

Design Madrigal markası kompozisyon yaratmak ‘create compositions’ mottosu ile hissedilen hikayeleri tasarımcı tarafından soyutlayarak çizgilere dönüştürür.

Çizgilerle oluşan resim özel olarak tasarlanan kompozisyon ile bir araya gelip objeyi oluşturur.

Her desen renk, ölçek, oran orantı, anlam bütünlüğü, kombin uyumu ve renk seçimiyle özel bir kompozisyonla birleştirilir.