Uliveto Evi, Carovigno, İtalya

Mimarlık Ofisi: Noname Studio
İşveren: Özel
Projenin Yeri:
Carovigno / İtalya
Proje Tipi: Konut
Proje Yılı: 2014-2021
Web: https://noname-studio.eu/
Fotoğraflar: Francesca Iovene

Proje Künyesi / Metni

Uliveto evi, Carovigno'da, Puglia'nın güney bölgesindeki Brindisi eyaletine ait küçük bir kasabada, yer alıyor.

Evin nüvesi konumlandırıldığı yerin doğal unsurlarından üretilmiştir. Arazinin karstik kısmını yapının yerleştiği podyumdan sınırlayan, kireçtaşından alçak bir blok duvar bu unsurların ilkidir. İkincisi ise Apulia tarım arazisi boyunca uzanan, paha biçilmez bir kaynak olan zeytin ağaçlarıdır. Bu kadim zeytin ağaçları zaman ve rüzgâr tarafından şekillendirilmiş soyut heykellerdir adeta.

Yapının ve doğal podyumun merkezinde yer alan asırlık bir zeytin ağacı, varlığı ve konumu itibariyle projeyi etrafında şekillendiren ana unsurdur. Bu nedenle yapı, mevcut zeytin ağaçlarının mümkün olduğunca bütünlüğünü koruyarak kurgulanmıştır (Bu ağaçlardan sadece üç tanesi taşınmıştır). Yapının kompozisyonu, işlevlerin hiyerarşisini ve mekânsal düzenlemedeki ilişkilerini açıkça dışa vurur; villanın yaşam alanını içeren bir küp (gündüz kullanımı) ile yatak odalarını içeren dikdörtgen prizması (gece kullanımı) kesişim halindedir. Bu iki kütle, asırlık zeytin ağacını, açık terasın merkezini ve ana yaşam alanının kalbini kucaklarcasına plan düzleminde hafifçe döndürülmüştür.

Beyaz kireçle kaplanmış saf formların katı bir stereometrisi ile zeytin ağaçlarının rüzgâr ile bükülmüş pastoral görünümünün yarattığı karşıtlık, yapının karakteridir.

Gargano'nun yamaçlarından çıkarılan ve bir tür kireçtaşı olan Apricena taşı, sadece evin özellikli bölümlerinde kullanılmıştır. İç mekân düzenlenmesi ve kullanılan mobilyalar ise tek bir üslup çizgisi izlemez, ancak ev sahiplerinin kozmopolit ruhunu tanımlayan uzak "dünyalar" ile şaşırtıcı bir şekilde uyum içinde diyalog kurmayı başarır.