Yarışma | Döngüyü Tasarla – İleri Dönüşümü Tasarla 2023

2021-2024 yılları arasında farklı temalarda düzenlenecek Döngüsel Ekonomi için Disiplinlerarası Tasarım Yarışmaları serisi Döngüyü Tasarla, Yeniköy Rotary Çevre Komitesi, İstanbul Rotary Çevre Komitesi, Koç Üniversitesi Pop Machina ekibi ve Rotary 2420 Bölge Çevresel Sürdürülebilirlik Komitesi işbirliği ile düzenlenen ‘Döngüsel Ekonomi için Tasarım’ temalı bir yarışma dizisidir.

Doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde farkındalıkları artırmak ve tasarımın, disiplinlerarası çalışmanın ve kurumlarla inisiyatifler arası işbirliğinin önemini vurgulayan projenin 2023 yılı teması ‘İleri Dönüşümü Tasarla’ olarak belirlendi.

 

Yarışmanın Amacı:

Lineer ekonomden üret, paylaş, kullan, dönüştür döngüsel ekonomisine geçiş üzerine kurgulanan Döngüyü Tasarla Yarışma dizisinin bu yıl üçüncü etabı İleri Dönüşümü Tasarla ile;

 • Disiplinlerarası bir yaklaşım ile ileri dönüşüm pratiklerinin düşünülmesi,
 • Ürünlerin ileri dönüşüm perspektifinden yeniden yorumlanması,
 • Yerelde katma değeri geri kazanmayı sağlayacak, herkesin erişebileceği, alternatif yeniden kullanım senaryolarının ve bunları imkanlı kılan ürün-servis sistemlerinin geliştirilmesini desteklemek amaçlanmaktadır.

 

Yarışmanın Konusu:

‘Döngüsel Ekonomi’ yaklaşımı çerçevesinde ileri dönüşüm pratikleri kullanılması beklenen projelerin aşağıdaki kategorilerinden iki veya daha fazlasını içermesi gerekmektedir:

 • İleri dönüşüm ile alternatif hammaddelerden üretilen ürünler
 • Paylaşım ekonomisi ve hizmetleri
 • Ortak kullanılan ürünler ve topluluklar
 • İleri dönüşüm için yenileme ve yükseltme
 • Topluluk temelli bakım, onarım ve ileri dönüşüm ile ürün ömrünün uzatılması

 

Yarışmaya Katılım Koşulları:

 • Adaylar öğrencisi/mezun oldukları akademiden bağımsız bir şekilde, bireysel başvuruda bulunabilir. Akademisyenler öğrenci ve mezunlarının projelerini önerebilir. Aynı form ile başvuru sayfası üzerinden kayıt alınmaktadır. Yarışmada beklenen çözümlerin kapsamı sebebiyle disiplinlerarası etkileşim kurulması hedeflenmektedir.
 • Yarışmaya katılan ekipler en fazla beş kişiden oluşabilir.
 • Her disiplin kategorisinden (tasarım, mühendislik ve sosyal bilimler) en az birer kişi ile etkileşimli olması beklenmektedir. Etkileşim görüş niteliğinde olabilir.
 • Ekibinizin disiplin ve mezuniyet şartlarını karşıladığını görebilmemiz için, başvuru sisteminde ekip üyelerinin öğrenci belgesi, diploma, mezun belgesi, vb. belgelerinin kopyalarının yüklenmesi ve farklı disiplinlerden katkıların referanslarının bildirilmesi gerekmektedir.


Seçici Kurul:

Organizasyon Ekibi:

 • Nilüfer Kozikoğlu, Yeniköy Rotary Kulübü 2022- 2023 Çevre Komitesi
 • Deniz Ergener, İstanbul Rotary Kulübü , 2022-2023 Çevre Komitesi
 • Özlem Özgencil, Yeniköy Rotary Kulübü 2022-2023 Dönem Başkanı
 • Ata Köseoğlu, İstanbul Rotary Kulübü 2022-2023 Dönem Başkanı
 • Aykut Coşkun, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü

Yarışma Takvimi:

 • Son Başvuru Tarihi: 25 Mayıs 2023
 • Değerlendirme Sonuçlarının İlanı: 27 Mayıs 2023
 • Sunum ve Melek Yatırımcı Toplantısı: 6 Haziran 2023
 • Ödül Töreni ve Sergi: 15 Haziran 2023

Jüri değerlendirmesi öncesinde, gelen başvuru sayısına bağlı olarak seçici kurul ile ön eleme yapılabilir.

 

Ödüller:

 • Birincilik Ödülü: 25.000 TL
 • Kısa listeye kalan diğer ekiplere verilecek ödül: Melek yatırımcı ağlarına sunum imkanı

Kısa listeye kalan ekipler, 6 Haziran 2023 tarihinde yarışmanın son basamağı olarak projelerini melek yatırımcı ağlarına sunum yapabilme fırsatı bulacaktır.

Değerlendirme sonucunda ödül kazanan ekipler ve ekip üyelerinin isimleri, 15 Haziran 2023 tarihinde yapılması planlanan ödül töreninde açıklanacak ve ödül alan yarışmacıların tasarımları web sitesinde (donguyutasarla.com) yayınlanacaktır.

Çark Etkinlikleri:

 • Davetli konuşmacılarla yürütülen, genel olarak döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik, tema özelinde de ileri dönüşüm ekonomisi, paylaşım ekonomisi ve ürün-servis sistemleri üzerine panellerden oluşan bu etkinlikler, hem yarışmacılara destek olmak hem de toplumun bu konular hakkında daha bilgi edinmesini sağlamak için düzenlenmektedir. 2023 Çark Etkinlikleri Assembly | Ferko’ da gerçekleştirilmektedir.
 • 2021 yılında ‘Tamiri Tasarla’ ve 2022 yılında “ Yeniden Kullanımı Tasarla “ kapsamında düzenlenen etkinliklerin listesine Çark Etkinlikleri sayfasından, panellerin kayıtlarına da Döngüyü Tasarla – YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

 

Yarışma hakkında detaylı bilgi için: https://www.donguyutasarla.com

İletişim: [email protected]