SEÇKİ | Mimarhane

ÖDÜLLÜ SEÇKİSİ- 2021

MSMB Mimarhane tarafından ikincisi düzenlenecek olan Mimarhane Öğrenci Projeleri Seçkisi’ne, Türkiye’deki mimarlık bölümlerinin atölye (stüdyo/proje) dersleri kapsamında, aşağıda belirtilen şartlara uygun proje hazırlamış mimarlık öğrencileri ve mezunları** başvurabilir.

AMAÇ:

Türkiye’deki mimarlık bölümlerinin atölye (stüdyo/proje) derslerinde; mimari projelerde “yere özgü davranma”, daha önce “var olmuş izleri ve yaklaşımları takip etme” gibi temalara yer verilmektedir. Bu temalar çeşitli biçimlerde açığa çıkabilmektedir. Yerin dinamik karakterini, yerel dokuyu, malzemeyi, yapım tekniklerini, zaman içinde gelişip olgunlaşmış şemaları, mimari eserleri ve çeşitli dönemlerde ortaya konmuş mimari tavırları araştırmaya, farkındalık kazanmaya ve onlara eklemlenmeye yönelik yaklaşımlar bunlardan bazılarıdır.

Seçki ile bu tür odaklara sahip projelerin derlenmesi, görünür hale gelmesi, tartışılması ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin kendi üretimlerini farklı okullardan öğrenci projeleri ile kıyaslayacak olması, tasarımlarını ifade ederken kullandıkları dilin önemini kavramaları ve iletişim becerilerini yeniden düşünmeleri bu Seçki’den beklenen diğer çıktılar arasındadır.

KAPSAM:
 • 2021’de ikinci kez düzenlenecek olan Seçki’ye; 2020-2021 yıllarını kapsayan öğretim dönemlerinde, mimarlık bölümlerinin 2, 3 ve 4. sınıf proje derslerinde yukarıdaki amaçlar doğrultusunda üretilmiş projelerle başvuru yapılabilir.
 • Bu yıllarda üretilmiş projelerin sahipleri seçki ilan tarihi itibariyle mezun olsalar dahi Seçki’ye başvurabilir.
 • Her katılımcı en fazla iki projeyle başvuru yapabilir. Ortak katılım olabilir. Ödül kişiler arasında bölünecektir.
 • Amaçlar doğrultusunda üretilmiş projelerin başvurusunda herhangi bir alt kategori belirlenmemiştir.
 • Başvuru sayısı, nitelikleri ve sınıf düzeylerine bağlı olarak, değerlendirme kurulu değerlendirmede inisiyatif kullanabilir.
DEĞERLENDİRME KURULU (Alfabetik Sırayla):
 • Abdullah Asım DİVLELİ
  • Ahmet YILMAZ
  • Ali Derya DOSTOĞLU
  • Aslı ÖZBAY
  • Celâleddin ÇELİK
  • Emre Can YILMAZ
  • Enes ALUÇ
  • Halil İbrahim DÜZENLİ
  • İbrahim Hakkı YİĞİT
  • Nil Aynalı EĞLER
  • Salih PULCU
SEÇKİ TAKVİMİ :

Seçkinin İlanı: 11 Ağustos 2021

Soru Sorma: 11 Ağustos – 16 Ağustos 2021

Cevapların İlanı: 18 Ağustos 2021

Başvuru İçin Son Tarih: 10 Eylül 2021 Saat: 23:59

Sonuçların İlanı: 10 Ekim 2021 Saat: 21:00

 

Link:  http://www.mimarhane.org/secki2021/