KAIRA LOORO | BARIŞ İÇİN MİMARLIK

Kaira Looro 2021 – Kadın Evi Mimarlık Yarışması

Afrika’da cinsiyet eşitliğini teşvik etmek

Kırsal kalkınma, engellerin kaldırılması, eşitsizliğin azaltılması ve sürdürülebilir ve istikrarlı bir ortamın yaratılması, toplumun her üyesinin hem doğrudan hem de dolaylı olarak kolektife yatırım yaptığı sıkı çalışmaya bağlıdır. Cinsiyet eşitliği, herkesin geçmişleri ve kaynakları temelinde sürdürülebilir kalkınmaya temel bir katkı yapabileceği eşitlikçi bir toplumun inşası için çok önemlidir. Rekabetin amacı, kırsal kalkınmada kilit bir faktör olarak cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi amaçlayan bir kadın evi tasarlamaktır. Mimari; eğitime, farkındalık yaratmaya ve eşitlik adına köyü geliştirmeye odaklanan etkinliklere ev sahipliği yapmaya adanmış bir alan olmalıdır.

Kadın Evi

“Kadın Evi” nin amacı, ayrımcılık biçimlerini azaltmak, cinsiyet eşitliğini güçlendirmek ve teşvik etmek, farkındalık ve bilgi oluşturmak ve toplumun tüm kesimlerinin katılımını teşvik etmede yararlı olabilecek toplantılar, seminerler, laboratuarlar ve diğer faaliyetlere ev sahipliği yapmaktır. Projelerin, yararlanacak topluluk ile kendi kendine inşa edilecek olması nedeniyle belirli inşaat kriterlerini karşılaması gerekecektir. Yapının, tasarımcının konseptine bağlı olarak, birbirinden bağımsız veya birbirine bağlı olarak tasarlanmış belirli alanlara karşılık gelecek aşağıdaki faaliyetleri barındırması gerekecektir.

* Sürdürülebilir teknolojilerle kolayca inşa edilebilirlik
* Doğal ve / veya geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmak
* Sosyo-kültürel bağlamla bütünleşmek
* Diyalog
* Toplu Faaliyetler

Katılımcılara (kayıt olduktan sonra) projenin geliştirilmesi için gerekli ek malzemeler gönderilecektir:

– veri sayfaları, fiyatlar, resimler ve birincil malzemelerin özellikleri;
– Baghere köyü ve vadi haritaları; Tanaff Vadisi’ne genel bakış;
– Baghere köyü, Tanaff ve vadinin görüntüleri;
-Şantiyenin CAD ve fotoğrafları;
-Tasarımların yerleşimleri.

 Link: https://www.kairalooro.com/competition_womenshouse/en_brief-architecture-competition.html#theme