12. ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI ÖDÜLLERİ

Yarışmanın Amacı

Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı faaliyetlerinin tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi, güzel sanatların teşvik edilmesi, mesleğin gelişiminin desteklenmesi amacıyla, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından her yıl Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri verilir.

Yarışmanın Kapsamı

Peyzaj Mimarları tarafından tasarlanan kamusal açık ve yeşil alanların sosyal, ekonomik, ekolojik, çevresel, kültürel ve tarihi açıdan korunmuş ve özen gösterilmiş; sürdürülebilirlik, biyoçeşitlilik, iklim dostu, iklim değişikliğine uyum ve etkilerinin azaltılmasına yönelik bulunduğu yörenin doğal ve kültürel değerleriyle bütünleşik, erişilebilir mekân çözümlerini sunması beklenmektedir.

Ödüller

Ödüller toplamda 9 (dokuz) farklı dalda verilmektedir.

Genel Kategori Proje Ödülü

2015 yılından sonra uygulanmış ve bitmiş, proje yöneticisinin/müellifinin Oda’ya kayıtlı Büro Tescil Belgeli Peyzaj Mimarı olması koşuluyla eser sahiplerine verilir. Bu ödül dalında başvuruda, projenin plan detay ve kesitlerinin yanı sıra uygulama sonrasında çekilmiş en az 10 adet, 2500 piksel çözünürlükte fotoğraf ve proje raporu yer almalıdır.

Başvuruda bulunabilecek projeler: Kentsel Tasarım veya Yerleşim Yeri Kategorilerine girmeyen her türden kamusal, kurumsal veya özel peyzaj alanları, tarihi koruma, peyzaj onarım veya koruma projeleri, yeşil çatı, yağmur suyu yönetimi, sürdürülebilir tasarım, ulaşım veya altyapı tasarımları, peyzaj sanatı veya enstalasyonu, iç mekan peyzaj tasarımı vb. uygulanmış projeler bu kategori içerisinde değerlendirilir.

Bu ödül dalında 1 (bir) adet Genel Kategori Ödülü verilir. Seçici Kurul değerlendirmesine göre, en fazla 2 (iki) adet olmak şartıyla, Genel Kategori Teşvik Ödülü verilebilir.

Yerleşim Yeri Proje Ödülü

2015 yılından sonra uygulanmış ve bitmiş, proje yöneticisinin/müellifinin Oda’ya kayıtlı Büro Tescil Belgeli Peyzaj mimarı olması koşuluyla eser sahiplerine verilir. Bu ödül dalında başvuruda, projenin plan detay ve kesitlerinin yanı sıra uygulama sonrasında çekilmiş en az 10 adet, 2500 piksel çözünürlükte fotoğraf ve proje raporu yer alacaktır.

Başvuruda bulunabilecek projeler: 1000 m² ve üstü müstakil, yüksek katlı ya da toplu konut alanlarıdır. Aile çiftlikleri, kentsel dönüşüm projeleri, tarihi konut dokuları koruma projeleri, yenileme projeleri, Çocuk Esirgeme, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon merkezleri vb. uygulanmış projeler bu kategori içerisinde değerlendirilir.

Bu ödül dalında 1 (bir) adet Yerleşim Yeri Proje Ödülü verilir. Seçici Kurul değerlendirmesine göre, en fazla 2 (iki) adet olmak şartıyla, Yerleşim Yeri Proje Teşvik Ödülü verilebilir.

Kentsel Tasarım Ödülü

2015 yılından sonra projelendirilmiş, uygulamasına henüz geçilmemiş ya da uygulaması tamamlanmamış, proje yöneticisinin/müellifinin Oda’ya kayıtlı Büro Tescil Belgeli Peyzaj Mimarı olması koşuluyla eser sahiplerine verilir. Bu ödül dalında başvuruda, projenin plan detay, kesit ve projeyi anlatan 3 boyutlu görselleri yer alacaktır.

Başvuruda bulunabilecek projeler: Kamusal, kurumsal veya özel peyzaj alanlarında uygulanmış, uygulamasına başlanmış ya da fikir projesi olarak geliştirilmiş kentsel ölçekteki projeler, sokak iyileştirmeleri, kıyı projeleri, karma kullanımlı tasarımlar, farklı ölçeklerde (semt, mahalle, kent) mekan tasarım ve ıslah projeleri, yağmur suyu yönetimi, ulaşım veya altyapıya ilişkin mekan tasarımları, sanat ve daha fazlasını içerebilecek toplumsal iyileştirmeler bu kategori içerisinde değerlendirilir.

Bu ödül dalında 1 (bir) adet Kentsel Tasarım Proje Ödülü verilir. Seçici Kurul değerlendirmesine göre, en fazla 2 (iki) adet olmak şartıyla, Kentsel Tasarım Proje Teşvik Ödülü verilebilir.

Analiz ve Planlama Ödülü

2015 yılından sonra gerçekleştirilmiş; kentsel, kırsal veya bölgesel planlama çalışmaları; terkedilmiş endüstri/maden alanları için yenileme/onarım planları; yasal mevzuat gerekliliği çevresel planlama; doğal, kültürel koruma planları vb. konularında geliştirilen çalışmalar bu kategori içerisinde değerlendirilir. Bu ödül, proje yöneticisinin/müellifinin Oda’ya kayıtlı Peyzaj Mimarı olması koşuluyla eser sahiplerine verilir. Ödül dalında 1 (bir) adet Analiz ve Planlama Ödülü verilir. Seçici Kurul değerlendirmesine göre, en fazla 2 (iki) adet olmak şartıyla, Analiz ve Planlama Teşvik Ödülü verilebilir. Bu daldaki başvuruların uygulanmış olması zorunlu değildir.

Kamu Tarafından Gerçekleştirilen Peyzaj Tasarımında Sürdürülebilir Uygulamalar ve Projeler Ödülü

2015 yılından sonra projelendirilmiş, uygulanmış, uygulamasına henüz geçilmemiş ya da uygulaması tamamlanmamış, proje müellifliği ile ilgili tüm sorumluluk katılan kuruluşa ait olmak koşuluyla eser sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına verilir. Bu ödül dalında başvuru eğer uygulanmamışsa projenin plan detay, kesit ve projeyi anlatan 3 boyutlu görselleri; uygulanmamış ya da uygulama aşamasındaysa projenin plan detay ve kesitlerinin yanı sıra uygulama sonrasında çekilmiş en az 10 adet, 2500 piksel çözünürlükte fotoğraf ve proje raporu yer alacaktır.

Bu ödül dalında 1 (bir) adet ödül Kamu Tarafından Gerçekleştirilen Peyzaj Tasarımında Sürdürülebilir Uygulamalar ve Projeler Ödülü için verilir. Seçici Kurul değerlendirmesine göre, en fazla 2 (iki) adet olmak şartıyla, Kamu Tarafından Gerçekleştirilen Peyzaj tasarımında Sürdürülebilir Uygulamalar ve Projeler Teşvik Ödülü verilebilir.

İletişim Ödülü

Bu ödül için başvuru gerekmemektedir. Adaylar, Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve adaylar arasında yapılan değerlendirme ile ödül verilir.

 Mesleğe Katkı Ödülü

Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininin çalışma alanlarının, tekniklerinin, teknolojilerinin, tarihinin veya kuramının aktarılması yönünde mesleğin gelişimine katkıda bulunan kişilere verilir. Bu ödül dalında en fazla 1 (bir) adet ödül verilir. Ödüller kişi veya kurumlara verilebilir.

Bu ödül için başvuru gerekmemektedir. Adaylar, Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve adaylar arasında yapılan değerlendirme ile ödül verilir.

Prof. Dr. Selami Sözer Genç Peyzaj Mimarı Ödülü

Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı mesleğine değerli katkı ve hizmetlerde bulunmuş olan ve 2019 yılında hayatını kaybeden değerli hocamız Prof. Dr. Selami Sözer anısına verilecektir.

Bu ödül için 40 yaş altı Peyzaj Mimarlarının yapmış olduğu projeler, uygulamalar veya akademik çalışmalar dikkate alınacaktır. Oda üyeleri tarafından iletilen isimlerin, Raportörlük tarafından Seçici Kurula bildirimi sonrasında değerlendirmeye tabi tutularak ödül verilir.

Onur Ödülü

Peyzaj Mimarlığına ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’na önemli katkı ve hizmetlerde bulunmuş kişilere verilir. Bu ödül dalında 1 (bir) adet Onur Ödülü verilir.

Bu ödül için başvuru gerekmemektedir. Adaylar, Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve en az 3 (üç) aday arasından yapılan değerlendirme ile ödül verilir.

Seçici Kurul, Değerlendirme ve Raportörler

 Seçici Kurul

Seçici Kurul, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu tarafından 7 (yedi) asli üye, 3 (üç) yedek üye olarak belirlenir. Seçici Kurul da yer alan Peyzaj Mimarlarının Oda üyesi olmaları zorunludur.

Asli Seçici Kurul Üyeleri

Mehmet Cemil AKTAŞ, Peyzaj Mimarı

Funda BAŞ BÜTÜNER, Peyzaj Mimarı

Zeynep ERAYDIN, Şehir Plancısı

Meltem ERDEM KAYA, Peyzaj Mimarı

Yasin OTUZOĞLU, Peyzaj Mimarı

Güven Arif SARGIN, Mimar

Emrah YALÇINALP, Peyzaj Mimarı

Yedek Seçici Kurul Üyeleri

Nesli Naz AKSU, Mimar, Peyzaj Mimarı

Özlem ŞENYOL KOCAER, Şehir Plancısı

Selin ÇAVDAR, Peyzaj Mimarı

(İsimler, soyadına göre sıralanmıştır)

Raportörler

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu tarafından Raportör olarak 3 (üç) kişi belirlenir. Raportörlerin Oda üyesi olmaları zorunludur.

Raportör, teslim edilen pafta, dosya ve belgelerin şartnameye uygunluğunu kontrol ederek Seçici Kurul’u bilgilendirir. Raportör, değerlendirme çalışmalarını izleyerek Seçici Kurul’un belirleyeceği değerlendirme ölçütlerine uygun çizelgeler oluşturur. Değerlendirme sürecini ve sonuçlarını Seçici Kurul adına raporlar ve yayınlanmak üzere Oda Yönetim Kurulu’na iletir.

Bilal Emre ARSLAN, Peyzaj Mimarı

Elif PERÇİN, Peyzaj Mimarı

Hüseyin Burak SEVİM, Peyzaj Mimarı

Katılım Koşulları

Katılım Katılımcılar, her ödül dalı için ayrı ayrı ve istedikleri sayıda proje ile katılabilirler. Genel Kategori Proje Ödülü, Yerleşim Yeri Proje Ödülü, Kentsel Tasarım Ödülü, Analiz ve Planlama Ödülü dalında katılabilmek için, katılımcı(lar)ın TMMOB Peyzaj Mimarları Odası üyesi olması zorunludur. Firma ya da kurum adına sunulan çalışmalarda, proje yürütücüsünün ve ekipte yer alan Peyzaj Mimar(lar)ının isimlerinin belirtilmesi zorunludur.

Gerçekleştirilecek ödül töreninde, katılım gösteren projelerden ödül alanlar sergilenir. Ödül alamayan projelerin sergilenmesi için proje sahibi tarafından sert (mukavva, fotoblok, vb.) bir zemin üzerine yapıştırılarak raportörlüğe teslim edilmesi halinde sergileme yapılabilir.

Mesleğe Katkı Ödülü başvuruları, öneri ile veya doğrudan raportörlüğe kısa özgeçmiş ve portfolyo verilerek yapılabilir. Portfolyolar 20 sayfayı geçmemelidir. Teslimler, “.pdf” formatında 300 dpi çözünürlükte dijital olarak gerçekleşecektir. Katılımcıların veya başvuranların dosyayı dijital olarak [email protected] adresine göndermek üzere “wetransfer” linki ile iletmeleri gerekir.

Prof. Dr. Selami Sözer Genç Peyzaj Mimarı Ödülü başvuruları, öneri ile veya doğrudan raportörlüğe kısa özgeçmiş ve portfolyo verilerek yapılabilir. Portfolyolar 20 sayfayı geçmemelidir. Teslimler, “.pdf” formatında 300 dpi çözünürlükte dijital olarak gerçekleşecektir. Katılımcıların veya başvuranların dosyayı dijital olarak [email protected] adresine göndermek üzere “wetransfer” linki ile iletmeleri gerekir.

Önemli Tarihler

İlan: 01.04.2021

Son Teslim: 30.04.2021, Saat 17.00

Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 01-09.05.2021

Sonuçların Açıklanması: 13.05.2021

Ayrıntılı bilgi için: www.peyzaj.org.tr