Paleis Het Loo Müzesi Restorasyon ve Genişleme Projesi

Hollanda merkezli KAAN Architecten, Apeldoorn, Hollanda’daki Paleis Het Loo Müzesi’nin genişleme ve restorasyon projesini üstlendi ve proje kapsamında halka açık meydanın altında konumlanan 5000 metrekarelik bir ziyaretçi merkezi tasarladı. Hollanda’nın en ünlü ve en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan yapıya gerçekleştirilen yeni müdahaleler ilhamını tarihi referanslardan ve sarayın mevcut oranlarından alıyor.

Fotoğraf: Simon Merges
Fotoğraf: Simon Merges

Apeldoorn’un dışında yer alan ve 1984 yılından beri bir devlet müzesi olarak hizmet veren barok kompleks, ilk olarak 1686 yılında Kral III. William için bir kraliyet av sarayı olarak inşa edilmişti. Müzenin eskiyen tesislerinin modern gereksinimlere cevap verememesi sonrası genişleme ve yenileme çalışmaları başlatıldı. 2016 yılında kazandığı yarışma sonucu projeyi hayata geçirmeye hak kazanan KAAN Architecten, mevcut binaların yarattığı anıtsal hissiyatı korumak amacıyla genişlemeyi yer altında gerçekleştirmeyi tercih etti. Sarayın simetrik cephesine ve düzenine gönderme yapan yeni iç mekanlarda ağırlıklı olarak soluk renkli bir mermer kullanıldı. Çatı pencerelerinden giren gün ışığının malzeme üzerinde yarattığı dramatik etki mekansal deneyimi artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Fotoğraf: Simon Merges

Sarayın yerleştiği geniş orman arazisinin barındırdığı çok sayıda su unsuru da yapının karakterini oluşturan özelliklerden biri olarak öne çıkmaktaydı. Yeni proje kapsamında yapılan müdahaleler de sarayın çevresiyle kurduğu ilişkiden yani geniş bir pencereden bakıldığında mimari ve peyzaj arasındaki ilişkiye vurgu yapan türdendi. Suyun mimari bir dilde tekrar yapıya entegre edildiği tasarım, tarihi görüntüde radikal değişikliklere yol açmadan genel kompozisyona ve tarihi unsurlara atıfta bulunmaktadır.

Fotoğraf: Simon Merges

KAAN Architecten, iki girişi saray kanatlarının sonuna yerleştirdi ve buradan da iki giriş pavyonunu yer altındaki genişlemeye doğru yönlendirdi. Yer altına indikten sonra ziyaretçileri sarayın kuzeyinde yer alan geçici ve kalıcı sergi alanlarının çevrelediği geniş koridor ve mevcut merdiven karşılıyor. Yukarıda, mevcut sarayın iki dar kanadı, yeni hayata geçirilen meydan ve çeşmenin karşısında birbirine bakacak şekilde konumlanıyor.

Fotoğraf: Sebastian van Damme

Batı kanadı çocuklar için sergiler içeriyor ve eski balo salonundaki büyük avizelerin altında yeni koltuklara sahip büyük bir restoran yer alıyor. Doğuda ise kalıcı sergi alanları ve devamında küçük bir avlu etrafında düzenlenmiş ofislerin bulunduğu bağımsız bina bulunmaktadır. Projede tercih edilen soluk renkli ahşap döşeme ve beyaz duvarlar iç mekanlarda minimalist bir estetik algı yaratmaktadır.

Fotoğraf: Sebastian van Damme
Fotoğraf: Simon Menges
Fotoğraf: Simon Menges

Stüdyo’nun açıklamasında belirttiği üzere ‘Mimari ifadesi sade ve zarif olsa da, yeni bina, ‘saray’ kelimesiyle ilişkilendirilen görkem ve hayal gücüne uygun bir şekilde tasarlanmıştır.

Proje Yılı: 2023

Lokasyon: Apeldoorn, Hollanda

Mimar: KAAN Architecten