NoXX Apartmanı

2013 yılında tamamlanan NoXX Apartmanı CM Mimarlık imzası taşıyor. Cihangir’in dar sokaklarından birinde konumlanan yapı, bölgedeki tarihi dokuyla etkileyici bir kontrast ortaya koyuyor. Cihangir’in modern ve geleceğe dönük kullanıcı profiliyle bağ kuran tasarımda geleneksel malzemeler modern bir dille harmanlanarak tekrar yorumlanıyor. NoXX, adını yapının bulunduğu parselin numarası olan 20’nin Roma rakamları ile yazılmış halinden almış. Binanın öne çıkan özelliklerinden birisi geleneksel malzemeler ve inşaat yöntemleri ile daha hızlı inşaata olanak tanıyan, çağdaş projelerde sıklıkla görmeye alışık olduğumuz çelik gibi yapı malzemelerini bir araya getiriş şeklinde ortaya koyduğu ustalık.

Betonarmeden inşa edilen bodrum kat haricinde yapının geri kalanı çelik strüktür ile inşa edilmiş. Tercih edilen çelik strüktür aynı zamanda bölgede oldukça azalmış olan yüzyıl başlarındaki yapı karakterine de gönderme yapıyor.

Cihangir’in renkli apartmanları düşünülünce bu yapıda kullanılan malzemeleri kaplayan bir sıva ya da boya uygulaması tercih edilmemesi yapıyı çevresinden ilk bakışta bile farklı kılmaya yetiyor. Kullanılan malzemelerin birlikteliğini gözler önüne serecek şekilde her şey tercihen açıkta bırakılmış. Yapının mimarı Cem Sorguç’un belirttiği gibi: ‘Tuğlayı tuğla, konstrüksiyonu konstrüksiyon, plywoodu plywood, ıslak hacimlerde şapı şap, merdiveni ve balkonları gene konstrüksiyon haliyle bitirme’ fikri projeyi şekillendirmiş.

Yönetmelik gereği yapının diğer binayla bitişik olmayan ikinci cephesi tamamen sağır duvar olacak şekilde planlanmış. Yapının kalbi, sokak ve arka bahçe ile ilişki içerisindeki iki cephe olmuş ve yaşam alanları ışıktan da maksimum oranda faydalanılacak şekilde bu alanlara yerleştirilmiş. Cephede kullanılan tuğlalar cepheye üçüncü bir boyut kazandıracak şekilde aralarda taşma yaparak döşenmiş. Yapının tekdüzeliğini kıran bu karar aynı zamanda da yüzeye malzemeden gelen doğal bir doku kazandırmış. Çıkma yapan tuğlaların altına düşen ve gün içerisinde boyutları değişen gölgeler de cepheye hareket kazandıran unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonraları ise çıkma yapan tuğlalar kuşlar için de bir durak noktası olarak kullanılmaya başlanmış. Mevzuat gereği sağır bırakılmak durumunda kalan bu duvar alınan tasarım kararları ile yapının en dikkat çeken unsurlarından biri haline gelmeyi başarmış.

Enerji tasarrufu konusuna da oldukça önem verilen projede arasında yalıtım malzemesi bulunan çift cidarlı tuğla tercih edilmiş. Duvar için kullanılan tuğlalar geleneksel yollarla Eskişehir’de üretilmiş ve yine geleneksel yöntemlerle inşa edilmiş. Projeye yön veren ana karar kullanılan her malzemeyi doğasına ve tarihine uygun bir şekilde uygulamak ve bir araya getirmek olmuş. Özenle kurgulanan malzemeleri kaplama yüzeyleri olmadan kendi hallerine bırakmak da malzemeye verilen değeri hem cephede hem iç mekanlarda vurgulamış. İç mekanların düzenlenmesi konusunda da alanların küçük olması sebebiyle olabildiğince kullanışlı ve farklı işlevlere uygun alanlar yaratılmaya çalışılmış. NoXX, bölgenin kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyacına uygun olarak içerisinde iki çatı dubleksi ve bir bahçe dubleksinin yer aldığı büyüklükleri 60-70 m² arasında değişen toplamda yedi stüdyo daireden oluşturulmuş.

Eskiye birebir benzemeye çalışma çabası içerisinde yapılan yeni apartmanlara karşı yalın ve daha gerçek duruşuyla öne çıkıyor NoXX Apartmanı Cihangir sokaklarında. Yapı, taklitçi ve uyumlu olma çabası olmadan kendi halinde ve karakterinde yükseliyor. NoXX Apartmanı ‘içinde konumlandığı çevreyle ilişkisi bağlamında yüzyıl başı yapı karakterine göndermede bulunması, alışılagelmiş apartman tipolojisi karşısında malzeme seçimi, strüktürel elemanlar ile sergilediği yalın tavrı ve oluşturduğu temsil değerler’ göz önünde bulundurularak 2014 Ulusal Mimarlık Ödülleri’nde Yapı Dalı Ödülü’nü almaya layık görülmüş.

 

Proje Yılı: 2013
Lokasyon: Cihangir, İstanbul
Mimar: CM Mimarlık
Fotoğraflar: Cemal Emden

Kaynak: cmmimarlik.com.tr, mimarlikdergisi.com, mimarizm.com