SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ | UMUT ELAZIĞ

Geçtiğimiz yılın hemen başında Elazığ’da gerçekleşen deprem çok önemli can ve mal kayıplarına yol açtı. Bu çerçevede Elazığ Belediyesi tarafından tahsis edilen yaklaşık 60 hektar büyüklüğündeki alanda gerçekleştirilmesi planlanan örnek yerleşim merkezinin tasarımı, Yeditepe Üniversitesinde özel olarak oluşturulan İleri Mimari Tasarım Stüdyosu’nda Emre Arolat ve Dr. Ece Ceylan Baba’nin önderliğinde yürütülüyor.

Projenin zihinsel çerçevesi, nitelikli yoğunluk, bağlamsallık, geçişken işlevlendirme, çoğulculuk, geçirgenlik, çeşitlilik ve dönüşebilirlik gibi kavramlar üzerinden stüdyo içinde yapılan derinlikli tartışmalarla şekillendi. Nitelikli düşey tarım, sulak alan, tampon bölge gibi spesifik meseleleri merkezine oturtan tasarımın bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak bölgenin birincil ihtiyaçlarını karşılaması, aynı zamanda da dirençli, kendi kendisine yeten ve her anlamda sürdürülebilir olan bu yerleşmenin benzer özelliklere sahip farklı kentler için nitelikli bir örnek oluşturması hedefleniyor.

Projenin ilk tanıtımı 18 Şubat 2021 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binası / İnan Kıraç Salonu’nda yapılacak ve canlı olarak izlenebilecek.

Yayın linki: https://www.youtube.com/watch?v=mkppSew6qZo&feature=youtu.be

Kaynak: https://emrearolat.com/