Bir Tasarım Manifestosu Olarak Dutch Design Week 2023

Kuzey Avrupa’nın en büyük tasarım etkinliği Dutch Design Week (DDW), 21-29 Ekim tarihlerinde Hollanda’nın Eindhoven kentinde gerçekleşecek. Geleceğin tasarımı ve tasarımın geleceği için bir platform oluşturan DDW, çeşitli projelerle ve yenilenen kurgusuyla karşımızda.

Fotoğraf: Max Kneefel

Miriam van der Lubbe kreatif direktörlüğünde DDW’in bu yılki teması ‘Picture This’. İlk bakışta masum bir çağrı gibi görünse de bu şekilde yaşamaya devam edersek yakın ve uzak gelecekte bizi nelerin beklediğini sorgulatıyor. ‘Picture This’ bizi geleceğimizle yüzleştiren bir çağrı. Bu tema çerçevesinde farklı ekollerden gelen tasarımcıların işlerini göreceğiz.

Fotoğraf: Almicheal Fraay
Fotoğraf: Cleo Goossens

Bu yılın en önemli değişkeni DDW’in yeni kurgusu; sergiler 10 tematik hikaye altında sınıflandırılmış. Hollanda kültüründen beklediğimiz düzen ve anlaşılırlık burada da kendini gösteriyor. Her hikaye için farklı sergi rotaları oluşturulmuş, böylece ziyaretçiler gitmek istedikleri sergileri daha rahat seçebilecek. Yeni kurgu önümüzdeki üç yıl test edilecek ve DDW’in temelini oluşturacak.

Fotoğraf: Cleo Goossens

10 tematik hikayenin özünde tasarımın ne olduğu ve ne yapması gerektiği soruları yatıyor. Bu üç yıllık deneme süreci sonunda, tematik hikayelerden bir tasarım manifestosu çıkabilir diye düşünüyorum. O yüzden 10 tematik hikayeye kısaca değinmek istiyorum. Hikayelerin yarısı ‘Misyonlar’: tasarımcılar bir takım zorluklara çözüm getirme görev bilinciyle yola çıkıyor. Diğer yarısı ise ‘Tasarım Perspektifleri’: tasarımcılar tasarım mesleğine farklı bakış açılarıyla yaklaşıyor.

Misyonlar

  1. Enabling our thriving planet: Tasarım, sağlıklı bir gezegen için engel değil katalizör olmalıdır. Bu misyonda ziraat, döngüsel ekonomi, çevre odaklı tasarım gibi konular yer alıyor.

Rota: https://ddw.nl/en/routes/18/enabling-our-thriving-planet

  1. Creating our living environment: Yaşadığımız çevreyi tasarlamak yaşam kalitemizi tasarlamaktır. Mimarlık, malzeme tasarımı, kentsel planlama, kamusal alanlar, yaşam alanı ve ofis tasarımı konuları ele alınıyor.

Rota: https://ddw.nl/en/routes/19/creating-our-living-environment

  1. Boosting our health & well-being: Tasarım, sahip olduğumuz en önemli şeye – sağlığımıza – katkıda bulunmalıdır. Bu misyon beslenmeden cinselliğe, sağlık hizmetinden iyi hissetmeye çeşitli alanları kapsıyor.

Rota: https://ddw.nl/en/routes/20/boosting-our-health-wellbeing

  1. Achieving our equal society: Toplumsal eşitliğe ulaşmak için her bir bireye eşit değer veren sistemler tasarlamalıyız. Bu misyonun projeleri güvenli, anlamlı ve kapsayıcı bir toplumda nasıl etkileşimler kurmalıyız konusunu irdeliyor.

Rota: https://ddw.nl/en/routes/21/achieving-our-equal-society

  1. Challenging our digital future: Tasarımcılar bugünün ve geleceğin dijital dünyasını keşfe çıkıyor; küresel platformlardan kişisel deneyimlere her noktada duraklıyor. Blockchain, NFT, yapay zeka, veri görselleştirme, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, dijital moda, ChatGPT gibi merak edilen konuları ele alıyor.

Rota: https://ddw.nl/en/routes/22/challenging-our-digital-future

Fotoğraf: Cleo Goossens
Fotoğraf: Almicheal Fraay

Tasarım Perspektifleri

  1. Signature & Collectible Design: Tasarımcılar sanatsal arayış ve kişisel tutumlarını şiirsel bir dille objelere dönüştürüyor. Bu perspektifte sanatsal özgünlüğe ulaşmak isteyen tasarımcıların icraları, sanat mı tasarım mı sorusunu gündeme getiriyor.

Rota: https://ddw.nl/en/routes/23/signature-collectible-design

  1. Speculative / Social Design: Beşeri bilimler gözlüğü takan tasarımcılar davranışa nasıl müdahale edebileceklerini deneysel ve spekülatif projelerle sergiliyor.

Rota: https://ddw.nl/en/routes/24/speculative-social-design

  1. Product & Craft Design: Kullandığımız her şey tasarlanmıştır. Ürün ve malzeme tasarımı çeşitli bilgi, beceri ve tekniği gerektiriyor. Bu perspektif bizi zanaat yolculuğuna çıkarırken malzeme araştırma ve geliştirme, ve üretim süreçlerini gösteriyor.

Rota: https://ddw.nl/en/routes/25/product-craft-design

  1. Service & Innovative Design: Tasarımcılar hızla değişen dijital dünyanın getirdiği soruları soyut ve somut olarak cevaplıyor. Yeni teknolojileri ve tasarımcıların bu teknolojileri nasıl kullandığını göreceksiniz.

Rota: https://ddw.nl/en/routes/26/service-innovative-design

  1. Independent & Critical Design: Etiketlenmeyi reddeden tasarımcılar, tasarımın ne olması gerektiğine kendilerine özgün bir pencereden bakıyor.

Rota: https://ddw.nl/en/routes/27/independent-critical-design

Fotoğraf: Almicheal Fraay
Fotoğraf: Max Kneefel

Tematik hikayeler yanı sıra bu yılki Design Academy Eindhoven mezuniyet sergisini Heuvel Galeri’de gezebileceksini

Fotoğraf: Lotte Dale

Bu yılın başka bir gelişmesi de tasarım ve politikanın el ele yürümesinden geliyor. Hollanda kabinesi, yaratıcı endüstrilerin toplumsal sorunların çözümünde daha fazla rol üstlenmesini talep etti. Bu sebeple Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Günay Uslu, ‘The Public Design Practice’ (PONT) programına dokuz milyon Euro fon sağlayacak. PONT programının resmi tanıtımı DDW sırasında gerçekleşecek, merakla bekliyoruz.