LA Şarapları Tadım Tesisi ve Mahzeni

Mimarlık ofisi: Kreatif Mimarlık
İşveren: LA Organik Bağcılık & Şarapçılık
Proje yeri: İzmir
Proje tipi:  Ticari
Proje yılı: 2010
Web sitesi: http://kreatifmimarlik.com/

Proje Künyesi / Metni

İzmir’in güney batısında yer alan Torbalı, oldukça verimli tarım alanlarına sahiptir. Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgede yer alan antik Metropolis kenti, elverişli coğrafi özellikler sebebiyle antik çağlarda Ege’nin ünlü şarap merkezleri arasında sayılırdı.

Endüstriyel gelişim baskısı altında ve tarihsel olarak şarapçılık ile anılan bu bölgede faaliyette bulunan LA Şarapçılık Üretim ve Tadım Tesisi, duyarlı bir yatırımcının çabaları, özenli bir yüklenicinin çalışmaları ve Kreatif Mimarlık’ın tasarımı ile hayata geçirilmiştir.

Torbalı’nın kuzey batısında yer alan LA şarapçılık bağları, kuzey-güney doğrultusunda konumlanmıştır. Proje alanı ise, tepeden bağların görecek şekilde konumlandırılmıştır.

Yapıda iki ana işlev yer alır: Şarap tadımı ve mahzen. Mimari programın bu iki bileşeni zıt çevresel gereksinimlere sahiptir; tadım alanı günışığı, doğal havalandırma ve manzaraya yönelim isterken, mahzen kontrollü ve karanlık bir ortam gerektirmektedir. İşlevsel ayrışma, tadım alanının toprak üstünde, mahzenin ise toprak altında kurgulanması ile çözülmüştür.