Yarışma | “Mekân Anlatımı” Metin Yarışması

KTMMOB Mimarlar Odası tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Mekan Anlatımı Metin Yarışması, akademik tezler ve makaleler dışında mimarlık ve edebiyat disiplinlerinin ilişkilendirildiği farklı yazılı kaynakları ve barındırdığı değerleri ortaya çıkarmayı hedefliyor.

 Yarışmanın Konusu

Katılımcılardan, bir mekânı ele alarak, mekânın tüm değerlerinin ve taşıdığı potansiyelin anlatıldığı bir metin yazması beklenmektedir. Bu mekân; farklı ölçeklerde, dünyanın herhangi bir yerinde var olabileceği gibi, bir hayal ürünü de olabilir.

Metinlerde bir mekânın tasviri, kullanıcı-mekân ilişkisi, mekânsal dönüşümler, toplumsal değişim-dönüşümlerin mekâna ve / veya mekânsal değişimlerin topluma nasıl etki ettiği gibi konulardan birine veya birkaçına değinilmesi beklenmektedir.

Mimari bir mekânın, metin içerisinde temsil ediliş şekli ve yorumlanışı; mimarlık disiplininin edebiyat içerisinde kendine nasıl yer edindiği ve yazılan eserin ana temsiliyet aracı olarak mimarlığın yazıya neler kattığı, değerlendirme sırasında göz önünde bulundurulacaktır.

Yarışma, edebiyatın “yapısal” kurgusu ve mimarlığın “anlatı” gücünü birleştirip yaratıcı yazma egzersizi üzerinden, yazmaya hevesli olanları, mimarlık / edebiyat ara kesitine katkıda bulunmaya davet ediyor.

KTMMOB Mimarlar Odası ve MİMARCA dergisi, bu yarışma aracılığı ile mimarlık ve edebiyat alanına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Yarışmaya Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya KKTC veya TC vatandaşı olup, KTMMOB ve TMMOB’ye bağlı meslek örgütlerinden herhangi birine üye olan herkes katılabilir.
 • Yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz. Yarışma, öğrencilere açık olmadığından, TMMOB’de öğrenci üyeliği bulunanların da katılımı kabul edilmemektedir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her katılımcı sadece 1 (bir) yazı ile katılabilir ve her eserin sadece bir yazarının olması şartı aranır.
 • Gönderilen düz metinler öykü, deneme gibi farklı yazı türlerinde de olabilir.
 • Yarışmaya katılan eserlerin yazı dili Türkçedir. Yazı dilinde Türkçe kelimelerin kullanılmasına özen gösterilmeli, özgün terimler ise yazının sonunda açıklanmalıdır.
 • Metnin uzunluğu en fazla 2000 kelime olmalı ve mutlaka yazıya uygun bir başlık eklenmelidir.
 • Yazılar, bilgisayarda A4 boyutunda ve dikey, yazım kurallarına uygun, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde, bir satır aralığında yazılmalı ve Word (docx, doc) dosya formatında gönderilmelidir.
 • Metin içerisinde fotoğraf, resim, kara kalem çalışması ve çeşitli çizimler kullanılabilir. Bunlarla ilgili bir sınırlama yoktur. Sadece yazı dışında kullanılan her türlü görsel için referans gösterilmesi, tarih belirtilmesi ve bunların yazının haricinde de JPEG/ JPG dosya formatında gönderilmesi gerekmektedir.
 • Daha önce yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış eserler yarışmaya katılamaz.

Yarışma Takvimi 

 • Yarışma İlan Tarihi: 3 Ekim 2022, Dünya Mimarlık Günü
 • Son Katılım Tarihi: 13 Şubat 2023
 • Seçici Kurul Değerlendirilmesi: 14 Şubat – 8 Mayıs 2023
 • Sonuç Bildirim Tarihi: 9 Mayıs 2023
 • Ödül Töreni: 5 Haziran 2023, Dünya Çevre Günü

Yarışmaya son katılım tarihi: 13 Şubat 2023

Yazılar, en geç 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar, eksiksiz doldurulan başvuru formu, telif hakkı beyanı ve etik sorumluluk beyanı ile birlikte, e-posta yoluyla KTMMOB Mimarlar Odasının [email protected] adresine gönderilecektir.

Yarışma hakkında şartname ve başvuru formuna ulaşmak için; https://www.mimarlarodasi.org/tr/odamiz/oda-aktiviteleri/mekan-anlatimi-metin-yarismasi-2022.html