Yarışma | İyi Tasarım İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi tarafından 1-25 Aralık 2023 tarihleri arasında Kültürpark Atlas Pavyonu’nda bu yıl 8.si gerçekleştirilmesi planlanan İyi Tasarım / Good Design İzmir yarışması “Uzlaşma / Reconciliation” teması çerçevesinde başvuruları bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentte tasarım kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik yürüttüğü kapsamlı kamusal programa tasarımla ilgili tüm kurum, kuruluş ve bireyleri atölye, sergi ve panel önerileriyle 21 Eylül 2023 16:00 tarihine kadar başvuru yapabilir.

Yarışmanın Amacı:

Bu yıl İyi Tasarım/Good Design İzmir_8, toplumun geniş kesimlerinin ihtiyaç duyduğu ve belli bir kesimden ziyade her yere nüfuz etmesi gereken bir alan oluşturmayı hedefliyor. Uzlaşmaya giden yolda birbirini içeren, tekrarlayan, bir diğerinden ötekine atlayan yüzleşme, diyalog, arabuluculuk, onarım ve uyum gibi adımları mercek altına alıyor. Bu bağlamda kavramların tartışıldığı ve konuşulduğu söyleşi/paneller, ilişkilerdeki kırılganlıkların hâkim anlatıyla yer değiştireceği bir karşılaşma zemini oluşturan işlerden oluşan sergilemeler ve kentin sokaklarına nüfuz ederek diyaloğu tüm ölçeklerde yaratabilecek altyapıyı tasarlayan atölyeler için öneriler bekliyor.

Yarışmanın Konusu:

Uz: iyi, güzel, işe yatkın, becerikli, mahir, uygun, uyumlu.
Laşma: -la eki ile -iş dönüşlülük ekinin bileşiğidir; “haline gelme” anlamı ifade eden geçişsiz fiiller üretir.
Uz+laşma: iyi olma, uyumlu olma, mahir olmaya dönen bir hareketi ifade eder.

İyi Tasarım/Good Deisng İzmir_8 ‘Uz+laşma’ temasıyla tasarımın dönüşmekte olan rolünü kişinin kendiyle olan uzlaşısından, ötekine uzanan geniş bir ölçekte, ilişkilerimize yeniden bakma perspektifinden ele almaya hazırlanıyor. Hem türediği kök kelimeden yola çıkarak ‘iyi, mahir, uygun’ yöntem ve ilişkilere yönelmeyi hem de aynı kökten türeyen tüm uzamı, uzayı, uzuvları yeniden düşünmeyi öneriyor. Bir yandan da, tasarımcının rolünü kendini ayrıştıran ve sivrilten bir uzman olarak değil bir arabulucu, kolaylaştırıcı olarak gören yaklaşımları benimsiyor.

Günümüzde “uzlaşma” çalışmaları, çatışma veya geçiş süreci yaşayan toplumlarda bu sürecin dinamiklerini araştıran disiplinlerarası ve çok ölçekli bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bu çalışma alanı özünde bireyler, gruplar, gruplar arası ilişkiler ve siyasi dinamikler de dahil olmak üzere toplumun farklı boyutlarında var olan kırılma ve kırılganlıkları, ilişkileri odağına koyarak irdeliyor.

Yarışma, tasarımın dönüşen rolü ile birlikte uzlaşmayı bir arada düşünmek, kırılganlaşmış ve tahribe uğramış ilişkilere, diyalog ve onarım için alan açarak nasıl bütüncül yenilenebilir ve kapsayıcı tasarım yaklaşımlarının geliştirilirilebileceğini sorgulamamızı sağlıyor. Böylece uyumlu ve barışçıl bir geleceğe doğru atılabilecek adımların araştırılmasına el vererek tasarımcıları bu adımların sorumluluğunu almaya davet ediyor.

Yarışmanın Yanıt Aradığı Sorular:

Tüm bu anlatıyla birlikte,

 • Topluluklar arası diyalog alanlarının azaldığı ve tarihsel süreçlerden kopuşun yaşandığı günümüz koşullarında geçmiş/gelecek, birey/toplum arasında bir uzlaşı için tasarım nasıl onarıcı bir arabuluculuk rolü üstlenir?
 • Nasıl katılımcı araç ve yöntemler üretebilir?
 • Kutuplaşmış toplulukları bir araya getirecek ortaklıkları ve ötekindeki beni fark etmek için, tasarımcılar bakış açılarını genişletecek nasıl mekânlar ve araçlar kurgulayabilir?

soruları önem kazanıyor.

Yarışmanın Değerlendirme Kriterleri:

Toplam 100 puan. 60/100 sağlanmalıdır.

 • Yetkinlik (20 puan)
 • Temanın ortaya koyduğu temel sorunsallarla ilişki kurma (20 puan)
 • Ulusal ve/veya uluslararası tasarım problemleriyle ilişkilenme (10 puan)
 • İşbirlikleri ve etkileşime açıklık (10 puan)
 • Disiplinlerarası yaklaşım (10 puan)
 • Etkinlik programına nitelikli katkı sağlama potansiyeli (10 puan)
 • Programın kimliği ile ilişkilenme (10 puan)
 • Kentle ilişki (5 puan)
 • Talep edilen malzeme ve desteğin öneriyle uyumu ve karşılanabilirliği (5 puan)

 

Yarışma Takvimi

 • Etkinlik Tarihi: 1-23 Aralık 2023
 • Son Başvuru Tarihi: 21 Eylül 2023 (saat 16:00’a kadar)

Yarışmaya başvurmak için https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyl-ystjia5CcZGVaDelRuVJIOHQ7TWta_FdRDUWtJ1oy8pQ/viewform formunun doldurulması gerekmektedir.

Yarışma hakkında detaylı bilgi için www.iyitasarimizmir.org websitesini inceleyebilirsiniz.

İletişim: [email protected]