YARIŞMA | Sürdürülebilir Geleceği Tasarla 2021

Yarışma Hakkında

Geleceği hayal ederken, çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda “sürdürülebilir gelişme” yolundan bir an bile ayrılmayacağımız bir dönemin içindeyiz.

Rönesans Holding olarak sektörde sahip olduğumuz tecrübenin katkısıyla, bir kez daha geleceğin profesyonelleri olan üniversite öğrencileriyle “sürdürülebilirlik” kavramının etrafında buluşuyoruz.

Gelecek nesillerin daha sağlıklı çevre dostu yapılarda yaşamasını sağlamak için üniversite öğrencilerine “sürdürülebilirlik” kültürünü kazandırmak,

Değerin artırılması ve atığın azaltılmasıyla proje gereksinimlerinin doğru belirlenmesini, proje boyunca kesin ve doğru süreçlerin yürütülerek tekniklerin ve metotların standardize edilmesini sağlamak için,

Öğrenmenin sürekliliğine, takım çalışmasına, fikirlerin paylaşılması ve birbirine destek olmanın gücüne olan inancımızla, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek olan gençlerimizle tanışmak ve geleceğin inşasında ortak fikir üretmek amacıyla bu yıl Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması’nın 7.’sini düzenleniyoruz.

Programın Amacı

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve iki yılda bir düzenlenmesi planlanan Işıklar Tuğla Ödülleri, Türkiye’de ve dünyada Işıklar tuğla ürünlerinin kullanımı ile fark yaratan mimari, iç mimari, peyzaj ve kentsel tasarımların belgelenmesi ve teşvik edilmesi için oluşturulmuş profesyonel bir ödül programıdır. Programın amacı son 10 yıl içinde tamamlanarak kullanıma açılmış; tuğla kullanımının yaratıcı ve iyi detaylandırılmış uygulamalarını ortaya koyan projelerin arşivini oluşturarak paylaşmaktır. Böylece Anadolu’da köklü bir geçmişi olan bu geleneksel yapı malzemesinin güncel kullanımlarının araştırılmasına katkı sunmak ve Işıklar’ın geniş ürün yelpazesi ile geliştirilmiş gerek sürdürülebilirlik gerekse kültürel bağlamda tasarıma artı değer katan yenilikçi yaklaşımları desteklemek hedeflenmektedir.

Yarışmanın Konusu ve Teması

Her yıl olduğu gibi bu sene de ana teması “Sürdürülebilirlik” olan yarışmamızın 2021 konusu ise “Pandemi ile Değişen Yaşam Alanları” olarak belirlendi.

Pandemi koşullarında; eğitim, sağlık, barınma, çalışma, turizm, sosyal ve kamusal hayat gibi tüm alanlarda sağlıklı sürdürülebilir bir yaşamı devam ettirebilmek için mimari mekânsal yapıların değişmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu süreçte, dijital dünya da hayatımızda büyük bir yer edinmiştir.

Pandemi sürecinde sürdürülebilir sağlıklı bir yaşamı sağlayabilmek için; salgının getirdiği izole yaşam ile insanoğlunun doğasında olan birlikte yaşamın bir arada düşünülmesi gerekmektedir. Sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu olarak pandemi ile değişen ve pandemi sonrası dönüşebilen mekânların tasarımı yarışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.

Aşağıda detaylı olarak belirtilen yarışma konusu fonksiyonları 3 ana başlık “Barınma Alanları, Çalışma Alanları, Sosyal Alanlar” olarak belirlenmiştir.

Yarışmanın Kapsamı

Yarışmacılar seçecekleri alan üzerinde “Pandemi ile Değişen Yaşam Alanları” kapsamında 3 ana fonksiyon başlığı altında tasarımlarını oluşturacaklardır. Bunların dışında eklemek istedikleri fonksiyonlar olursa, ekleyebilirler.

 

1-Barınma Alanları: Pandemi ile hayatımıza giren izole yaşam ve dönüşüme uygun sürdürülebilir sağlıklı yaşam için yeni mekânsal tasarımlar yapılacaktır. Yeni dizayn kurgusu mimarinin yanı sıra teknoloji, mühendislik, peyzaj kapsamları ile desteklenebilir. (Havalandırma, steril alanlar, uv filtre alanları, ve teknolojik anlamda değişiklikler de öngörülebilir.) (Örneğinaşı tesislerinde bulunan dışardan gelindiğinde kıyafetlerimizi bıraktığımız, eşyaları bıraktığımız uv li veya havalandırmalı mekanların kurgulanması.)

 

2-Sosyal Alanlar: Toplumsal ihtiyaç olan bir arada olma durumu pandemi koşullarında yeniden ele alınacaktır. Yeniden tasarlanan bu mekânlar pandemi ve sonrasına hizmet verecek şekilde esnek kurgulanacaktır. Sosyal aktivite alt fonksiyonu için yarışmacı serbesttir.

 

3- Çalışma Alanları: Sürdürülebilir yaşamımızın önemli parçalarından olan çalışma hayatı pandemi döneminde yeni bir boyut kazanmıştır. Bu süreçte birçok kişi home-ofis olarak çalışmıştır. Bu durumun değerlendirilerek pandemi koşullarında sürdürülebilir bir yaşamda çalışma hayatının nasıl olacağına dair yeni fikirler ve tasarımlar oluşturulacaktır. (Teras çatılarda üretim, evlerin ofis olarak kullanılması, ticaretin online olması vs…)

 

Yarışma Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Avrupa’daki üniversitelerin Mimarlık ve Mühendislik fakültelerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra 2021 yılında mezun olacak olanlar da yarışmaya katılabilirler.

Yarışma, üniversitelerin yukarıda yazan bölümlerinin tüm sınıflarına açıktır.

Yarışmacılar yarışmaya, bireysel veya en fazla 5 kişiden oluşan ekiple katılabilir. Yarışmacıların başvuru tarihinden proje teslim tarihine kadar geçen sürede, lisans veya lisansüstü eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir.

Bir öğrenci yalnızca bir takımda yarışmaya katılabilir.

Rönesans Holding A.Ş.’nin yarışma ve yarışmaya katılım koşulları ile etkinliklere ilişkin tek taraflı olarak ve önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Projelerin Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmaları gerekmektedir.

Yarışma Takvimi

Yarışma Başvuru Başlangıç Tarihi: 01 Mart 2021

Son Başvuru Tarihi: 23 Mayıs 2021

Projelerin Sisteme Son Yükleme Tarihi: 23 Mayıs 2021

Seçici Kurul Değerlendirme: 31 Mayıs-01 Haziran 2021

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla 2021 Webinar – Final Duyuru: 03 Haziran 2021

Seminerler

İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul)

Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)

Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli)

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu)

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur)

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Manisa)

Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)

Gazi Üniversitesi (Ankara)

Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa)

Erzurum Atatürk Üniversitesi (Erzurum)

Akdeniz Üniversitesi (Antalya)

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van)

Seçici Jüri

Gazi Üniversitesi – Prof. Dr. Füsun Demirel

Mimar Sinan Üniversitesi – Prof. Dr. Ayşin Sev

İstanbul Teknik Üniversitesi – Doç. Dr. Nuri Serteser

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Ödülleri

1. lik Ödülü 20.000 TL

2. lik Ödülü 16.000 TL

3. lük Ödülü 14.000 TL

Mansiyon Ödülü 10.000 TL

RGY (Rönesans Gayrimenkul Yatırım) Özel 10.000 TL

Kentsel gelişim ve değerlendirme ödülü 10.000 TL

Yenilikçi fikir ve detay çözüm ödülü 10.000 TL

İyi uygulama ödülü 10.000 TL

Görsel tasarım ödülü 10.000 TL

Sosyal sürdürülebilirlik ödülü 10.000 TL

Ödül töreni ile ilgili bilgiler Rönesans Holding sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

İletişim: [email protected]