Kentsel Çevrede Sürdürülebilirlik Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması

Yıldız Teknik Üniversitesi Sürdürülebilir Kampüs Komisyonu tarafından düzenlenen Kentsel Çevrede Sürdürülebilirlik Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması’na başvuru için son tarih 27 Ocak 2021.

 

Yarışmanın Amacı ve Teması

Yarışma, çevresel açıdan kritik günlerden geçtiğimiz bu dönemde, geleceğin meslek insanlarının çevre konusundaki farkındalığını ortaya koymak, konuya eleştirel ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmak niyetiyle düzenlenmiştir. Bu bağlamda yarışma;

– Yıldız Teknik Üniversitesi sosyal etkinlikleri kapsamında, üniversite öğrencilerinin ilgisini sürdürülebilirlik konusuna çekebilmek,

– Üniversite öğrencilerinde çevre duyarlılığı noktasında farkındalık oluşturabilmek,

– Doğa ve çevre sorunlarına karikatürler aracılığıyla sanatsal bakış sunabilmek,

– Yarışma sonrası seçilen eserler üzerinden bir sanal sergi oluşturmak ve internet sitesi üzerinden etkinliği arşivlemeyi amaç edinmiştir.


Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma; serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş̧ öğrenci yarışmasıdır. Yarışmaya katılım ücretsizdir.


Yarışmaya Katılım Koşulları

– Yarışmaya, Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin lisans programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir.

 

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma; serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş̧ öğrenci yarışmasıdır. Yarışmaya katılım ücretsizdir.


Yarışmaya Katılım Koşulları

 

– Yarışmaya, Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin lisans programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir.

– Yarışmaya, danışman, seçici kurul asil ve yedekleri üyeleri ve raportörler ile yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci derecede yakınları katılamaz.

– Yarışmaya en çok 5 adet karikatürle katılım sağlanabilir.

– Karikatürler, JPEG formatında (300 dpi çözünürlük) ve A4 ebatlarında yatay olarak hazırlanarak e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderilmelidir. Ayrıca fiziksel bir gönderim yapılmayacaktır.

– Eserlerin, 27 Ocak 2021 Çarşamba günü Saat 23.59’a kadar, ilgili mail adresi yoluyla, yarışma raportörlüğüne ulaşmış olması beklenmektedir. Teslim saatinden sonra yapılan gönderimler kabul edilmeyecektir.

– Teslimler [email protected] adresine gönderilmelidir. Başka mail adresleri aracılığıyla gönderilen eserler jüri değerlendirilmesine alınmayacaktır. Bu adrese gönderilen maillerin hatalı veya hasarlı olmasından eser sahibi sorumludur. Uzantı adresleri aracılığıyla yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.

– Altı rakamdan oluşan rumuz verilmesi ve eser adının bildirilmesi zorunludur. Eser adının belirlenmesinde herhangi bir kısıtlama yoktur, katılımcıya bırakılmıştır.

– Yarışmaya gönderilen karikatürlerin her türlü telif hakkı sahibinde kalmakla birlikte, gösterim ve sergileme hakları Yıldız Teknik Üniversitesi Sürdürülebilir Kampüs Komisyonu’na aittir.

– Karikatür üzerinde katılımcı hakkında ipucu oluşturabilecek isim, imza, tarih, logo vb. işaretlemeler yer almamalıdır.

– Yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışma veya organizasyonda ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış karikatürler katılamaz. Daha önce ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış bir karikatürler ile ya da bu karikatürün ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

– Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

– Yarışmaya gönderilen karikatür üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde, kendisininmiş gibi göstermeye çalışan ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

– Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

– Yarışma şartnamesindeki kurallara aykırı davranan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

– Yarışmaya başkasının karikatürünü gönderen, gönderdiği karikatür üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu bu anlamda yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, kendisine ait karikatürü bu amaçla başkasına kullandıran katılımcıların, ilk kural ihlalinde yarışmalara katılımı süresiz olarak kısıtlanır.

– Yarışmaya eser gönderen katılımcılar, yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

 

Ödüller

Birincilik Ödülü: 3.000 TL

İkincilik Ödülü: 2.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL

Mansiyon (3 adet): Grafik Çizim Tableti

Jüri Özel Ödülü: Yarışmacı adına jüri özel ödülü belgesi (Jürinin uygun gördüğü sayıda)

*Yarışmaya eser gönderen her katılımcı adına fidan dikimi yapılacaktır.

**Sergilenmeye değer görülen eserler sanal sergi ortamında gezilebilecektir.

 

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 2 Aralık 2020

Son Katılım Tarihi: 27 Ocak 2021 (Saat:23:59’a kadar)

Seçici Kurul Değerlendirmesi: 29 – 31 Ocak 2021

Sonuçların Açıklanması: 5 Şubat 2021

 

Yarışma şartnamesi ve başvuru için link: https://ytuyarisma.com/