İMİB Doğal Taş Yarışması Son Başvuru Tarihi 14 Ağustos

Yarışmanın Amacı
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından TC Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenen 9. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması’nın amacı;

– Türk doğal taş kalitesini ve zenginliğini tasarım ile buluşturarak çağdaş Türkiye tasarımını simgeleyen ürün kimliğini desteklemek,
– Tasarımla buluşan Türk doğal taşına katma değeri yüksek ve yenilikçi bir kimlik kazandırmak,
– Türkiye doğal taş sektöründe tasarımın değer ve önemini vurgulamak, kullanımına teşvik etmek, yaratıcı fikirleri desteklemek, yapı kültürüne ve eğitimine katkıda bulunmak,
– Türk doğal taşının endüstriyel olarak kullanımını arttırmak,
– 400’ün üzerinde renk ve desen çeşitliliğine sahip Türk doğal taşlarının mimarlar ve tasarımcılar tarafından daha yakından tanınması ve farklı alanlarda kullanılmasını sağlamak,
– Doğal taş ihracatında tasarım açısından güçlü, endüstriyel olarak üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ürünler geliştirmek,
– Doğal taş ihracatına yönelik rekabet gücünü artırmak, sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
– Doğal taş sektöründeki firmalar ile sektöre ilgi duyan profesyonel ve öğrenci düzeyindeki tasarımcı, mimar ve iç mimarları sektörle buluşturmak ve bu alandaki başarılı tasarımcıları ödüllendirmektir.

Yarışmanın Konusu
Yarışmanın konusu doğal taş kullanılarak özgün tasarım ile endüstriyel olarak üretilebilir olması ana şartıyla doğal taş kullanımını arttırmayı özendirici, üretilebilir, ticarileşebilir yeni tasarım ürünlerinin ve kullanım alanlarının ortaya konmasıdır. Bu çerçevede yarışma 7 Ana Konu Başlığından oluşmaktadır:

 1. Mimari
  2. Kentsel Alanlar
  3. Dekoratif Ürünler
  4. Mobilya
  5. Yasam Alanları (Duvar, Zemin) için Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar
  6. Banyo ve Mutfak
  7. Kamusal Alan Heykelleri 2 Projelerin özgün olmaları esastır. Jürinin tasarımın özgün olmadığına dair oluşan intibası projelerin elenmesine neden olabilir.

 Katılım Koşulları
TC Öğrenci Kategorisi
1. 18 yaşını doldurmuş TC vatandaşı olmak,
2. Yarışmanın öğrenci kategorisi, herhangi bir bölüm ayırt etmeden üniversitelerin lisans veya önlisans bölümlerinde okuyan tüm öğrencilere açıktır.
3. Yarışmanın “Öğrenci” kategorisinde ekip olarak katılacak yarışmacılardan her birinin lisans veya önlisans eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir. Bu kategorideki ekipte profesyonel kişi bulunamaz.
4. Ekipler en fazla 10 kişiden oluşabilir.

Profesyonel Kategori
1. 18 yaşını doldurmuş TC vatandaşı olmak,
2. Yarışmanın profesyonel kategorisi üniversitelerin lisans, önlisans ve yükseköğretim programlarından mezun olan veya herhangi bir yükseköğretim mezuniyeti bulunmayıp en az 5 yıllık mesleki tecrübesi olan herkese açıktır.
3. Ekipler en fazla 10 kişiden oluşabilir

Hem profesyonel hem de öğrenci kategorilerinde tek değerlendirme yapılacaktır.

 Yarışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi: 14 Ağustos 2020
Jüri Değerlendirmesi: Eylül 2020
Ödül Töreni: Kasım 2020

 Ödüller
Profesyonel Kategorisi
Birincilik Ödülü: 20.000 TL
İkincilik Ödülü: 15.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 10.000 TL
Mansiyon: 7.500 TL

TC Öğrenci Kategorisi
Birincilik Ödülü: 15.000 TL
İkincilik Ödülü: 10.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL
Mansiyon: 3.500 TL

Güncellenmiş şartname için: https://www.dogaltastasarimyarismasi.com/yarisma-basvurusu/yarisma-sartnamesi