Doğaltaş Tasarım Yarışması

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından, öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki kategoride düzenlenen Doğaltaş Tasarım Yarışması’nın son başvuru tarihi 13 Temmuz 2020.

 

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından öğrenci ve profesyonellere yönelik olarak bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan “Doğaltaş Tasarım Yarışması” kapsamında Türk doğaltaşlarının tasarımcı ve mimarlara tanıtılarak günlük yaşamda kullanılabilmesi, özgün ve üretilebilir ürünlerin tasarlanmasına  katkı sağlanması, sektör ile üniversite öğrencilerinin ve profesyonellerin bir araya getirilmesi, doğaltaş ihracatında tasarım açısından güçlü, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ürünler geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Son başvuru tarihi 13 Temmuz 2020 olan yarışma, üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri lisans veya yüksek lisans bölümlerinde okuyan tüm öğrenciler ile üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri lisans, yüksek lisans programlarından mezun olan profesyonellerin katılımına açıktır.

 

Katılım Koşulları

Öğrenci Kategorisi Katılım Koşulları

1) T.C. vatandaşı olmak,

2) Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri lisans veya yüksek lisans bölümlerinde okuyan tüm öğrencilere açıktır.

3) Öğrenciler yarışmaya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir. Öğrenci kategorisinde ekip olarak katılacak her bir yarışmacının yukarıda sayılan lisans ve yüksek lisans eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir. Bu kategoride yer alan ekipte profesyonel katılımcı yer alamaz.

 

Profesyonel Kategorisi Katılım Koşulları

1) T.C. vatandaşı olmak,

2) Yarışmanın profesyonel kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri lisans veya yüksek lisans bölümlerinden mezun olanlara açıktır.

3) Profesyonel katılımcılar yarışmaya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir

4) Yarışmanın “Profesyonel” kategorisinde ekip üyesi olarak katılacak yarışmacılardan her birinin yukarıda sayılan lisans veya yüksek lisans programlarının birinden mezun olmuş olması gerekmektedir.

 

Konu Kategorileri

1) Mermer artıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına ilişkin tasarım projeleri

2) Dış Mekan

3) İç Mekan mobilya, aksesuar ve uygulamaları

Ödüller

– Profesyonel ve öğrenci kategorilerinin her birinde toplamda 10 proje final için seçilecek olup her bir proje için 10.000 TL tutarında ödül verilecektir.

– Ege İhracatçı Birlikleri’nin “2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları ” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı’na sunacağı projenin onaylanması durumunda, final kalan öğrenci kategorisindeki yarışmacılara yine Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kişi sayısı doğrultusunda yurt dışında eğitim hakkı verilebilecektir. Yurtdışı eğitim desteğinin sağlanması Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı’nın onayına tabidir. Birlik, bu eğitim hakkını, dereceye giren yarışmacılardan kaçına ve hangi şekilde kullandıracağı konusunda nihai takdir yetkisine sahiptir.

Yurtdışında eğitim ödülünü kazanması muhtemel yarışmacı, yarışmanın gerçekleştiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde eğitimlerine başlamalıdır, aksi takdirde bu hakkından feragat etmiş olur. Yurtdışı eğitime başlayabilmesi için gerekli olan yabancı dil yeterlilik belgesinin (İELTS, TOEFL, YDS, vs.) yarışmacı tarafından temin edilmesi gerekmektedir.

– Sponsor firma ve jürinin uygun görmesi durumunda finale kalan projeler arasından seçilen bir ürün üretilip tasarımcının ticari hakları korunarak satışa sunulacaktır.

– Jürinin uygun görmesi durumunda finale kalan projeler arasından seçilen bir projeye 1 yıllık ürün ve iş geliştirme mentörlüğü sağlanacaktır.

Ödül töreninin, her yıl Ekim ayının ilk haftası kutlanan Dünya Mimarlık Günü ile eşzamanlı olarak, paralelinde düzenlenecek sergi ve mimarlarla network etkinliği ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanıyor.

 

Jüri Üyeleri

Platformİzmim Yönetim Kurulu Saymanı Gülçin Çalandağ, İzmir Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Hüseyin Egeli, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Demet Binan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı Can Özcan, Mimar Yelda Tuna, Tasarımcı Emre Yusufi, İç Mimar Hakan Kütahya, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başkanı Sertaç Ersayın, ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Gülay Hasdoğan, Endüstriyel Tasarımcı Buket Hoşcan Bazman, İç Mimar Erman Bazman, Sezgin Marble Kurucu Ortağı Reyhan Sezgin ve Alpay Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Melike Alpay Özmen.

 

Link: http://www.amorf.org/