Aydın Boysan Proje Fikir Yarışmaları Sınırları Kaldırmak: Kavuşma

TMMOB Mimarlar Odası Şubeleri ile Rize Fındıklı Belediyesi’nin düzenledikleri, “Sınırları Kaldırmak: Kavuşma” Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması’na başvuru için son tarih 21 Mayıs 2021.

 

SON BAŞVURU TARİHİ 21 Mayıs 2021

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 7 Haziran 2021

ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ 15 Haziran 2021

DÜZENLEYEN

TMMOB Mimarlar Odası Şubeleri ve Rize Fındıklı Belediyesi

 

OKUL-ÖĞRENCİ / PROFESYONELOkul-Öğrenci

WEB ADRESİ

kavusma.aydinboysanfikirproje.org

 

E-POSTA

[email protected]

 

Yarışmanın Amacı:

Rize Fındıklılı (Viçeli) olan, mimar, yazar ve gazeteci Aydın Boysan’ın anısını ve savunduğu değerleri yaşatmak üzere, Fındıklı Belediyesi’nin kentsel ve mekânsal düzenlemelerini ortak akıl ile inşa etmek için AYDIN BOYSAN Proje Fikir Yarışmaları planlanmıştır.

 

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş

Sınırları Kaldırmak: Kavuşma Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Giresun Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Mersin Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi ve Rize Fındıklı Belediyesi tarafından düzenlenmektedir.

 

Yarışmanın Türü ve Biçimi

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Rize’nin Fındıklı İlçesi sınırları içerisinde denizle kentlilerin buluşturulması amacıyla yaya ağırlıklı fikir projelerinin elde edilmesi için “TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği” esas alınarak, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

 

Yarışmaya Katılım Esasları

1) Yarışma Türkiye’de ve KKTC’de mimarlık öğrenimi gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır. Yarışmaya farklı disiplinlerden bir ekip halinde girilmesi durumunda ekip içinde en az bir kişinin mimarlık bölümü lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olması gerekmektedir. Yarışmaya katılım için yarışmanın ilan edildiği Aralık 2020 tarihinde üniversitelerin lisans/yüksek lisans bölümlerinde öğrenci olmak esastır.

2) Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odası Öğrenci Üyesi olmaları/yüksek lisans öğrencilerinin Mimarlar Odasına üye olmaları, yarışmaya farklı disiplinlere bağlı katılımcılardan oluşan bir ekip olarak katılım durumunda, diğer katılımcıların da TMMOB’ye bağlı meslek odalarına kayıtlı öğrenci üye/üye olmaları gerekmektedir. (TMMOB çatısı altında yer almayan meslek disiplinleri için bu şart aranmayacaktır.)

3) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin VI. Maddesinde yer alan kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları,

4) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin IX. Maddesinde istenenleri tam olarak teslim etmeleri şarttır.

5) Yarışmaya katılamayacak kişiler şunlardır;

a) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olanlar,

b) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

c) Jüri üyelerini ve raportörleri öneren, belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar,

d) Jüri üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olanlar,

e) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar.

6) Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır ve her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

7) Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılırlar.

 

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

Yavuz Önen (Mimar, 33-34-35. Dönem TMMOB Başkanı), Ercüment Ş. Çervatoğlu (Makina Mühendisi, Fındıklı Belediye Başkanı), Ali Kılıç (Gazeteci, Maltepe Belediye Başkanı), Turan Hançerli (Avukat, Avcılar Belediye Başkanı), Alper Taşdelen (Uluslararası İlişkiler, Çankaya Belediye Başkanı), Turgay Erdem (Mimar, Nilüfer Belediye Başkanı), Bülent Kantarcı (İnşaat Y. Mühendisi, Çaycuma Belediye Başkanı), Deniz İncedayı (Mimar, Prof.Dr.MSGSÜ, TMMOB Mimarlar Odası Başkanı), Nuray Bayraktar (Mimar, Prof.Dr., Başkent Üniversitesi), Burak Boysan (Mimar), Asım Kutluata (Maden Mühendisi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Eski Başkanı), Erhan Öncü (Mimar, Şehir Plancısı, Ulaşım Planlamacısı), Ozan Devrim Yay (Çevre Mühendisi, Dr.), Fevzi Engin (Ekonomist, Dr. Öğretim Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Pınar Türenç (Gazeteci, Basın Konseyi Başkanı), Nihal Kemaloğlu (Gazeteci), Sedat Bozkurt (Gazeteci), İsmail Saymaz (Gazeteci), Hilmi Hacaloğlu (Gazeteci), Abdurrahman Yıldırım (Gazeteci), Doğan Şentürk (Gazeteci), Hakan Özyıldız (Fındıklılı, Emekli Hazine Müsteşar Yardımcısı), Kadirhan Kadıoğlu (Fındıklılı, Aydın Boysan Yakını), Ömer Turna (Eğitim Uzmanı, Türk Eğitim Vakfı Ankara Şube Başkanı), Ozan Tüzün (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı), Tezcan Karakuş Candan (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı), Cem Alcan (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyesi), Şirin Rodoplu Şimşek (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı), Serdar Alayont (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı), Didar Duygu Altuntaş (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şube Başkanı), Aslı Ölçal Tezel (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı), Gökhan Göksu (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Giresun Şube Başkanı), Mustafa Özçelik (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şube Başkanı), Halil Çevik (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı), Füsun Deniz Yılmaz (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı), Ünal Şahin (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Mersin Şube Başkanı), Barış Kartal (Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Van Şube Başkanı)

 

Yarışma Takvimi


Yarışmanın İlanı:
11 Aralık 2020

Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması (en son tarih): 29 Ocak 2021

Sorulan Soruların Tümünün Cevaplarının İlanı: 12 Şubat 2021

“Sınırları Kaldırmak: Kavuşma” Buluşması: 13 Mart 2021

Projelerin Fındıklı Belediyesi’ne Teslimi için Son Tarih: 21 Mayıs 2021 (saat 17.00’a kadar)

Değerlendirme Konferansı: 5 Haziran 2021

Sonuçların Açıklanması: 7 Haziran 2021

Kolokyum ve Ödül Töreni: 15 Haziran 2021

 

Şartname ve ayrıntılı bilgi için link: http://kavusma.aydinboysanfikirproje.org/