STEAMPUNK PAVILION

SERAY TULAY DAC Istanbul için yazdı...
SERAY TULAY DAC Istanbul için yazdı...
image banner
Beşincisi düzenlenen 2019 Tallinn Mimarlık Bienali’nde yer alan Steampunk Pavyonu organik formu ile çevresiyle kontrast yaratan inovatif bir proje. Estonya’da gerçekleşen bienalin en dikkat çeken işlerinden biri olan pavyon Gwylim Jahn, Cameron Newnham, Soomen Hahm Design, Igor Pantic ve Format Engineers tarafından hayata geçirildi. Holografik izler takip edilerek buharla bükülen sert ahşap malzeme el işçiliği ile bir araya getirildi. Tasarımda teknoloji ve geleneksel yöntemlerin harmanlanmasıyla hayat bulan form 2021 yılında düzenlenecek bir sonraki bienale kadar aynı alanda sergilenecek.

Kompleks formu itibariyle otomasyon yardımı ile üretilmeye çok elverişli olan projede farklı bir arayış söz konusu olmuş. CNC kodlarla kesilen ve bilgisayar verileri yardımıyla birleştirilen parçalar yerine üretim için daha deneysel ve malzeme odaklı bir yaklaşım tercih edilmiş. Ortaya konan düşünce ise tamamen bilgisayar destekli robotlarla üretim yapmak üretim sürecini ciddi ölçüde kolaylaştırsa da geleneksel üretim tekniklerinin yok sayılmasının çıkan üründe hissedilen bir olumsuz faktör olduğu yönünde. Bu projenin üretim sürecinde tercih edilen ise özetle dijitalin bize sunduğu olanaklar ile işçiliği daha kolay hale getirmek olmuş. Analog ile dijital birlikte kullanılarak sonuca kolektif bir yoldan gidilmiş.

Pavyonun çapraz planı yeşil bir tepe olan bienal alanını dört mekana ayırıyor ve eski Tallinn şehri ile Mimarlık Müzesi manzarasına bir çerçeve oluşturuyor. Yapı hafif ağırlıklı malzemeden dayanıklı bir dış kabuk strüktür oluşturmanın yanı sıra pozitif ve negatif mekan kavramları ile de oynuyor. Korunaklı ve dar iç mekanı açıldığı devasa boşluklar ile mekansal ölçek anlamında kontrastlar yaratıyor.

Yapım aşamasında inşaat alanına dijital modelin holografik bir katmanı yansıtılarak işçilere hassas referanslar oluşturulmuş. El işçiliğinin karakteristik özellikleri ve dijital referansların yardımıyla ortaya doğru ve özgün bir şekilde üretilmiş kompleks bir form çıkmış. Pavyonun etkileyiciliğini arttıran en önemli noktalardan biri de bu karakteristik üretim tekniği olmuş.

Her bir ahşap panelin referanslar doğrultusunda buharla bükülmesi sonucu istenen sonuç ortaya çıkmış. Oldukça emek isteyen bir süreç olan üretimde sürekli olarak dijitalin ve insan gücünün ortak çalışması söz konusu olmuş. Beklenen ve gözlemlenen sonuçlar arasında fark her aşamada kaydedilmiş ve güncellenmiş. İşçilik sırasında karşılaşılan zorluklar sonucunda insiyatif alınarak yenilikler denenmiş ve proje yapım aşamasında minimal de olsa değişikliklere uğramış. Formun hassasiyetinin hangi noktalarda ve ne ölçüde esnetilebileceği arasındaki kararlar yapım sürecinde çok önemli rol oynamış. Bu dijital ile işçilik arasındaki gerilim ve dayanışma sayesinde de ortaya özgün ve eşsiz bir enstelasyon çıkmış.

Lokasyon: Tallinn, Estonya
Proje Yılı: 2019
Tasarımcı: Gwylim Jahn, Cameron Newnham, Soomen Hahm, Igor Pantic, Format Engineers
Fotoğraflar: Tonu Tunnel
Kaynak: archdaily.com
EDİTÖR: SERAY TULAY