Metro İstasyonunun Bir Kent Tiyatrosuna Dönüşümü

Çin’in Xiamen kentinde konumlanan Wuyuanwan Metro İstasyonu’nun yenilenmesi, mimari stüdyo ATENO tarafından tasarlandı. Minnan kırmızı tuğla mimarisinden ilham alarak hem çağdaş hem de geleneksel özellikleri bünyesinde barındıran tasarım, toplu taşıma mimarisine yeni bir bakış açısı getiriyor. Wuyuan körfez akıntısının şeklini takip ederek formunu sürekli dalgaların oluşturduğu metro istasyonunda doğal taş veya geleneksel tuğla yerine yeni bir tür kırmızı ham beton panel kullanılmış.

Metro İstasyonu, ulaşım noktası olma özelliğini aşarak dinamik bir kent tiyatrosu izlenimi veriyor. Burada, her yolcunun yolculuğu, şehir hayatının gelgitlerini yansıtan daha büyük bir anlatının parçası haline geliyor. Bu yaklaşımla istasyon günün başlangıcı ve bitişi arasında önemli bir bağlantı kurarak kentsel geçişlerin özünü yakalıyor.

Yenilenen istasyon, hareketi kolaylaştırmanın ötesinde, hikayeler ve kültürel diyaloglar için bir tuval görevi görüyor. Minnan’ın kırmızı tuğla mimarisinden ilham alınarak geleneksel unsurlar çağdaş bir yetenekle yeniden yorumlanıyor ve körfez bölgesinin mirasıyla görsel ve tematik bir bağlantı oluşturarak yerel kültür günlük kentsel dokuya dahil ediliyor.

Geleneksel kırmızı tuğlaların dokusunu ve sıcaklığını taklit etmek için özel olarak formüle edilmiş kırmızı ham beton panel sadece bölgenin mimari tarihine saygı duruşunda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda mekana geçmişle bugünü dengeleyen modern bir estetik katıyor. Körfezin akışkanlığını temsil eden karmaşık dalga formları oluşturmak için 3D modelleme teknolojisinden yararlanılmış.

Sanatçı Su Wu’nun maske heykellerinin mekanla entegrasyonu, istasyonun tasarımına bir iç gözlem katmanı ekliyor. Bu sanat eserleri, kent yaşamının sayısız yüzünü sembolize ederek, yolcuların bireyselliğini ve kolektif kimliğini yansıtıyor. Değişen ışık ve perspektifler sayesinde maskeler, yolcuları mekanla kişisel ve yansıtıcı bir şekilde ilişki kurmaya davet ediyor.

Kültürel duyarlılık, modern malzemeler ve sanatsal unsurları harmanlayan bu proje, toplu taşımanın işlevselliğini arttırmayı ve aynı zamanda onu sürükleyici bir kentsel deneyime dönüştürmeyi hedefliyor. Proje, Marc Auge’nin ‘yok yer’ kavramının kapsamını oluşturan transit olarak kullanılan mekanlarda mekan algısının güçlenerek yer’e dönüşümüne bir örnek niteliği taşıyor.

 

Proje Yılı: 2023
Lokasyon: Xiamen, Çin
Mimar: ATENO
Fotoğraflar: Sicong Sui