Can Evi

PIN Architects tarafından tasarlanan Can Evi, Bursa’nın Mudanya ilçesinde, kent dokusu ile bütünleşen 2 katlı evlerin bulunduğu bir konut yerleşim alanında konumlanıyor. Daha önceden ev sakinlerinin ailelerinin yaşadığı evin kullanım ömrünü doldurması ile yıkılarak yerine Can Evi inşa edilmiş ve peyzaj alanın korunmasına önem verilmiş. Kuzeyinde yaklaşık 10 dönümlük ormanlık alan bulunan ev, arazinin doğal eğimine uygun olarak doğu batı yönünde 3 farklı kota oturacak şekilde U plan şemasında tasarlanmış. Yapıda kullanılan brüt beton, yaşam alanında sakinleştirici bir iç mekan sağlıyor.

U plan şeması olan Can Evi’nde, yaşam alanının kuzey ve güney cephelerinde cam malzeme kullanımı ile şeffaf / transparan bir görünüm elde edilmiş ve iç – dış mekan arasındaki çizgi soyutlaştırılmış. Yapının açık alanları; kuzeydeki ormandan başlıyor ve kademeli olarak güneye doğru; güney terası, yeşil avlu, havuz ve çeşitli bitkilerden oluşan peyzaj ile noktalanıyor. Yoğun bir bitki faunasıyla çevrelenen Can Evi, ev sahipleri tarafından ‘içinden orman geçen ev olarak’ tanımlanıyor.

Yapım teknolojileri ve süreci yönünden evin tasarımında birçok sürdürülebilirlik kriterleri belirlenmiş: Brüt beton yapılarda çok örneği olmayan, ısı yalıtımlı ve nem bariyerli, çift cidarlı duvarlar ile yapıda enerjinin korunması, ekolojik sertifikalı malzemelerin seçilmesi, kullanılan dekoratif elemanların azaltılarak yapım ekonomisine katkı sağlanması, aydınlatma seçimindeki optimizasyon, iklim şartlarına uygun malzeme ve yenilenebilir enerji üretimi sağlanmış.

Özenle seçilerek bakımı yapılmış değerli ağaçlar ve Uludağ manzarası ile evi çevreleyen peyzaj alanının, Can Evi inşa sürecinde korunarak tasarıma katkısı önemli bir parametre oluşturmuş. Ev sakinleri, deneyimlerini şu sözlerle ifade etmiş; ‘’Evin bulunduğu topografyada yaratılmış tabiatın ahengi ile insanın ahengi hiç bozulmadı. İki ahenk birbiriyle buluşturuldu ve sükunet bundan ortaya çıktı. Bu yüzden ev halkı ve gelen misafirlerin düşüncesi; bu ev insanı sakinleştiriyor ‘’

3 farklı kotta bulunan Can Evi’nin en alt kot olan batı cephesinde 3 adet oda bulunuyor. Orta kotu yaşam alanları oluştururken en yüksek kota oturan doğu cephesinde ise girişte mutfak, giriş holü ve merdiven kovası ile bodrum kat ve 1. kat yatak odaları konumlanıyor.

Bu kademelenme, yapının toprakla olan ilişkisini güçlendirirken aynı zamanda farklı mekan yükseklikleri ile teras çatıların kademelenmesine de fırsat tanıyor. Bu durum, yapıya kütle ve form anlamında da nitelik kazandırırken aynı zamanda gün ışığının ev içerisine girmesine ve tüm yıl boyunca mevsim geçişlerinde evin doğal ışığının devinimine imkan verecek açıklıkların da tasarlanmasında rol oynuyor.

Yapının iç mekânında seçilen malzemeler, renkler ve dokular ile mimari ve taşıyıcı elemanlar, ev sakinlerinin kullandığı yüzyıl ortası modern stili ve mobilyalar ile yaşam stilleri arasındaki uyum dikkate alınarak seçilmiş.

PIN Architects’in pek çok yapısında görülebilen yapı tektoniği olan yapı topolojisinin elemanları; brüt beton, taşıyıcı sistem, altyapı ve tüm mimari elemanlar ile iç mekandaki malzeme ve mobilya tasarımları, Can Evi’nde de görülebilir nitelikte.

 

Proje Yılı: 2018 – 2021
ProjeYeri: Bademli, Bursa
Proje Ofisi: PIN Architects
Proje müellifi: PIN Architects
Proje Ekibi: Salih Küçüktuna, Fikret Sungay, Mert Sezer, Çağlar Biber, Tuğçe Seda Mut
İşveren: Zeynep Diniz
Ana Yüklenici: Beysel İnşaat
Mimari ve iç mimari tasarım: PIN Architects
Peyzaj Projesi: PIN Architects, Labofem, Zeynep Diniz
Statik Projesi: Ümit Özkan
Elektrik – Mekanik Projesi: Venta Mühendislik ve Müşavirlik
Fotoğraf: İbrahim Özbunar